CEEA

Edukacija

ceeaCEEA Srbija je regionalni edukacioni centar komiteta za evropsku edukaciju u anesteziologiji koji se nalazi u Beogradu i organizaciono pripada Udruženju anesteziologa i intenzivista Srbije (UAIS).

Direktor CEEA Srbija je Prof. dr Nebojša Lađević, specijalista anesteziologije i reanimatologije iz Kliničkog centra Srbije i Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Kroz program od 6 CEEA kurseva polaznici treba da obnove svoje znanje iz anesteziologije, reanimatologije, intenzivne terapije i medicine bola. Oni koji završe svih 6 kurseva dobijaju diplomu od strane CEEA.

Detaljnije o kursevima možete pročitati na web stranici:
https://www.esahq.org/education/courses-in-anaesthesiology/ceea-courses

CEEA SRBIJA – KURSEVI

CEEA 1 kurs: “CEEA 1 – Respiratorni sistem i anestezija“

CEEA 1 kurs je održan 12-13.03.2016. godine na Kopaoniku i ukupno je bilo 52 polaznika. Prvi od 6 kurseva je održan pod nazivom „CEEA 1 – Respiratorni sistem i anestezija“ i sastojao se iz sledećih predavanja:

 • Fiziologija respiracije – Asis. dr Miodrag Milenović
 • Disajni sistemi i isporuka inhalacionih anestetika – Prof. dr Predrag Stevanović
 • Anestezija kod pacijenata sa respiratornom slabosti – Prof. dr Radmilo Janković
 • Anestezija u torakalnoj hirurgiji – Prof. dr Miomir Jović
 • Modovi mehaničke ventilacije u Jedinici intenzivnog lečenja – Doc. dr Gordana Jovanović
 • Postoperativni respiratorni distres: aspiracija, edem, ARDS, embolija – Doc. dr Vojislava Nešković
 • VAP i nozokomijalne infekcije pluća – Asis. dr Dejan Marković
 • Tehnike: video laringoskopija,  LMA, bronhoskopija – Doc. dr Ivan Palibrk
 • Kapnografija – Doc. dr Nebojša Lađević

 CEEA 2 kurs: “CEEA 2 – srce i cirkulacija”

CEEA 2 kurs je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije i polaznici kursa su dobili po 6 bodova a predavači po 12 bodova. CEEA 2 kurs je održan u petak 28.10.2016. popodne i u subotu 29.10.2016. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, u sali naučno-nastavnog veća.

Drage kolege, unešene su promene na stranici i sada putem linka koji se nalazi u naslovu predavanja i imenu predavača možete preuzeti predvanje u celosti.
Ostanimo u kontaktu putem maila ceea.serbia@yahoo.com

                                                       Program CEEA 2 kursa:

petak 28.10.2016. od 14h

registracija 13:00 – 14:00

subota 29.10.2016. od 10h

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CEEA 3: INTENZIVNO LEČENJE, URGENTNA MEDICINA I TRANSFUZIJA

10-12.03.2017. – Kopaonik, Hotel ,,Grand“

Drage koleginice i kolege,

Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije je Program predavanja prijavilo Zdravstvenom savetu Srbije i očekujemo akreditaciju programa. U prilogu su planirana predavanja i spisak predavača na CEEA 3 kursu. Detaljnu satnicu ćemo objaviti po dobijanju akreditacije, prvih dana marta 2017.

Svi koji su pohadjali oba kursa do sada su pozvani da prisustvuju i CEEA 3 kursu i UAIS uz pomoć sponzora im je obezbedio boravak tokom trajanja kursa. Zbog ograničenog broja mesta svi ostali zainteresovani moraju poslati upit na naš mail ali i sami obezbediti troškove boravka na mestu održavanja kursa ukoliko dobiju pozitivan odgovor. Kotizacija je besplatna.

Program kursa:

Registracija učesnika

Ulazni test

Chairman kursa: Prof. dr Miomir Jović

 1. Nozokomijalne infekcije – Dr Radmilo Janković
 2. Septični šok – Dr Vojislava Nešković
 3. Problem gljivičnih infekcija u Jedinicama intenzivnog lečenja – Dr Jovan Matijašević
 4. Nadoknada tečnosti u hipovolemijskom i septičnom šoku – Dr Predrag Stevanović
 5. Terapija opekotina u urgentim stanjima – Dr Miodrag Milenović
 6. Parenteralna i enteralna ishrana u Jedinici intenzivnog lečenja – Dr Ivan Palibrk
 7. Terapija akutne bubrežne slabosti u Jedinici intenzivnog lečenja – Dr Jelena Veličković
 8. Preoperativna priprema i izvođenje anestezije kod pacijenata sa diabetes mellitusom i hipertireozom – Dr Katarina Mladenović
 9. Fiziologija vode i elektrolita – Dr Branko Milaković
 10. Acidobazni status – interpretacija rezultata – Dr Dejan Nešić
 11. Rotaciona tromboelastometrija za navođenje hemostazne terapije kod hirurških bolesnika – Dr Branka Terzić
 12. Transfuzija i blood saver tehnike – Dr Tatjana Mostić

Spisak predavača:

 1. Prof. dr Radmilo Janković, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinički centar Niš, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš, Srbija
 2. Doc. dr Vojislava Nešković, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija
 3. Prof. dr Predrag Stevanović, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, KBC “Dr Dragiša Mišović“ Beograd, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
 4. Doc. dr Ivan Palibrk, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija.
 5. Asis. dr Jelena Veličković, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
 6. Asis. Dr Miodrag Milenović, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
 7. Dr Katarina Mladenović, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija
 8. Prof. Dr Branko Milaković, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
 9. Doc.dr Dejan Nešić, Institut za medicinsku fiziologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
 10. Dr Branka Terzić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija.
 11. Prof. dr Tatjana Ilić Mostić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija.
 12. Doc. Dr Jovan Matijašević, specijalista interne medicine, Institut za plućne bolesti Vojvodine,Sresmka Kamenica, Srbija