Events

Events

Opraštamo se od velikana anestezije – Profesor Lalević

Sa dubokim poštovanjem i zahvalnošću, opraštamo se od profesora Predraga Lalevića, koji je preminuo u Beogradu, 26.3.2019. godine u 92. godini života. Profesor Lalević je simbol jugoslovenske i srpske anestezije, osnivač Sekcije anesteziologa Srpskog lekarskog društva 1958. godine i autor prve knjige iz oblasti anesteziologije na srpskom jeziku, objavljene još 1979. godine. Učio je od […]
Events

Rezultati izbora UAIS mart 2019

  Rezultati izbora za organe UAIS mart 2019 godine   Prema usvojenom statutu UAIS, organi UAIS su skupština i upravni odbor. Upravni odbor ima 11 (jedanaest) članova i to: Predsednik Sekretar 8 (osam) članova upravnog odbora prethodni predsednik. Na izborima održanim od 12 do 16 marta 2019 godine elektronskim putem, pravo glasa imalo je 420 […]
Events

Poziv za glasanje na izborima UAIS

Uvaženi članovi UAIS  Dana 12. marta 2019 godine otpočet će glasanje na izborima za Upravni odbor UAIS. Svi registrovani članovi UAIS imaju pravo glasa. Svoje pravo ostvarit će elektronskim putem. Na prijavljene email adrese registrovanih članova UAIS tokom dana biće upućen link za glasanje. Nakon obavljenog glasanja rezultati se sumiraju i link prestaje da bude […]
Events

Izbori upravnog odbora UAIS

Uvaženi članovi UAIS U skladu sa usvojenim statutom, sa iljem pripreme izbora za upravni odbor UAIS, stavljamo na uvid kandidate za upravni odbor UAIS i njihove biografije.  Nakon objavljivanja konkursa za izbor organa udruženja i pregleda svih pristiglih kandidatura nominacioni komitet udruženja je prihvatio sledeće kandidature za organe udruženja:  1. Prof. dr Nebojša Ladjević – […]
Events

Peti međunarodni kongres DLUMS, 23-25. maj 209

 Dobrodošli u Pirot na Peti međunarodni kongres DLUMS, 23-25. maj 209! /// Welcome to Pirot at SSEP 5th International Congress, May 23-25.2019.        
Events

Poziv za učešće na izborima za članove predsedništva Udruženja.

Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije objavljuje Poziv za učešće na izborima za članove predsedništva Udruženja. U skladu sa novim i važećim statutom UAIS-a, kao i izbog isticanja mandata predsedništva udruženja prema prethodnom statutu (prema kome su izabrani sadašnji članovi), Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije objavljuje da će se izbori za članove predsedništva obaviti tokom meseca […]
Events

9th Annual Spring Scientific Symposium in Anesthesiology and Intensive Care

Dear colleagues,   All information and registration for the Annual Spring Symposium in Nis you can follow on the web page springsymposium.rs. It is my great honor and privilege at the same time to invite you to Niš, for the occasion of our traditional Annual Spring Symposium. This year, it will be held for the eight […]