Poziv za glasanje na izborima UAIS

Events

Uvaženi članovi UAIS 

Dana 12. marta 2019 godine otpočet će glasanje na izborima za Upravni odbor UAIS. Svi registrovani članovi UAIS imaju pravo glasa. Svoje pravo ostvarit će elektronskim putem. Na prijavljene email adrese registrovanih članova UAIS tokom dana biće upućen link za glasanje. Nakon obavljenog glasanja rezultati se sumiraju i link prestaje da bude aktivan. Glasa se samo jednom. Sama procedura glasanja traje do 16. marta 2019 godine. 

Prema usvojenom statutu UAIS, organi UAIS su skupština i upravni odbor. Upravni odbor ima 11 (jedanaest) članova i to: 
  • Predsednik
  • Sekretar
  • 8 (osam) članova upravnog odbora
  • prethodni predsednik. 

Kandidati: 

1. Prof. dr Nebojša Ladjević – kandidat za Predsednika UAIS
 
1. Asistent dr Goran Rondović – kandidat za sekretara i člana upravnog odbora
 
1. Prof. dr Janković Radmilo – kandidat za člana upravnog odbora
2. Prof. dr Jevđić Jasna – kandidat za člana upravnog odbora
3. dr Mirjana Kendrišić – kandidat za člana upravnog odbora
4. Asistent dr Miodrag Milenović – kandidat za upravnog odbora
5. Docent dr Ivan Palibrk – kandidat za člana upravnog odbora
6. Prof. dr Simić Dušica – kandidat za člana upravnog odbora
7. Docent dr Dušica Stamenković – kandidat za člana upravnog odbora
8. Asistent dr Drgana Unić-Stojanović – kandidat za člana upravnog odbora
9. dr Gordana Jovanovic – kandidat za člana upravnog odbora