Izbori upravnog odbora UAIS

Dešavanja

Uvaženi članovi UAIS

U skladu sa usvojenim statutom, sa iljem pripreme izbora za upravni odbor UAIS, stavljamo na uvid kandidate za upravni odbor UAIS i njihove biografije. 

Nakon objavljivanja konkursa za izbor organa udruženja i pregleda svih pristiglih kandidatura nominacioni komitet udruženja je prihvatio sledeće kandidature za organe udruženja: 

1. Prof. dr Nebojša Ladjević – kandidat za Predsednika UAIS
2. Asistent dr Goran Rondović – kandidat za sekretara i člana upravnog odbora
3. Prof. dr Janković Radmilo – kandidat za člana upravnog odbora
4. Prof. dr Jevđić Jasna – kandidat za člana upravnog odbora
5. dr Mirjana Kendrišić – kandidat za člana upravnog odbora
6. Asistent dr Miodrag Milenović – kandidat za upravnog odbora
7. Docent dr Ivan Palibrk – kandidat za člana upravnog odbora
8. Prof. dr Simić Dušica – kandidat za člana upravnog odbora
9. Docent dr Dušica Stamenković – kandidat za člana upravnog odbora
10. Asistent dr Drgana Unić-Stojanović – kandidat za člana upravnog odbora
11. dr Gordana Jovanovic – kandidat za člana upravnog odbora
 
Prema usvojenom statutu UAIS, organi UAIS su skupština i upravni odbor. Upravni odbor ima 11 (jedanaest) članova i to: 
  • Predsednik
  • Sekretar
  • 8 (osam) članova upravnog odbora
  • prethodni predsednik. 

Link i metoda elektronskog glasanja biće naknadno objavljeni.

UAIS