Izveštaj o radu UAIS u 2013. godini

Dešavanja

Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije je tokom 2013. godine imalo brojne, zapažene aktivnosti, pre svega zahvaljujući izuzetnom angažovanju i entuzijazmu većine članova predsedništva.

Časopis našeg udruženja, SJAIT, redovno izlazi i dobija renome koji zaslužuje, a elektronska izdanja možete čitati na sajtu UAIS. Naš časopis napreduje iz godine u godine, a sve to zahvaljujući ogromnom trudu i entuzijazmu uredništva, na čelu sa glavnom urednicom prof dr Nevenom Kalezić. U planu je mogućnost pretplate na časopis, prvenstveno za zdravstvene organizacije ali i za pojedince. O daljim planovima vezanim za SJAIT govori glavna urednica u svom obraćanju čitaocima.

Od 19. do 21. aprila 2013. godine u organizaciji Medicinskog fakulteta Niš, uz podršku UAIS, održan je tradicionalni, peti po redu, Simpozijum iz intenzivne medicine. To je sigurno bio najzapaženiji i najbolje organizovan Simpozijum do sada, kako po broju učesnika, izuzetnim i brojnim predavačima iz inostranstva i Srbije, tako i u pogledu odlične organizacije, tople i prijateljske atmosfere koja je vladala svo vreme njegovog trajanja. Zato se u ime svih učesnika zahvaljujem i čestitam glavnom organizatoru ovog skupa, prof. dr Radmilu Jankoviću i njegovom timu. Sledeći, šesti simpozijum, održaće se od 25. do 27. aprila 2014. godine u Nišu.

U periodu od 24.-25.05.2013. godine održan je: 8. BEOGRADSKI INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM O BOLU. Simpozijum je održan u Beogradu, u Amfiteatru Narodne Biblioteke. Na Simpozijumu je bilo prisutno 231 učesnika – polaznika lekara, 4 učesnika – polaznika farmaceuta i 13 učesnika – polaznika medicinskih sestara i tehničara. Novi predsednik BISOP-a, doc dr Nebojša Lađević, prethodni  predsednik doc dr Dragan Pavlović i ostali organizatori ovog značajnog skupa pokazali su izuzetan nivo međusobne saradnje i timskog rada, zahvaljujući čemu postižu tako velike uspehe.

CEEA kursevi se održavaju u kontinuitetu, tako da je: ’’CEEA 3 – intenzivno lečenje, trauma i transfuzija’’, treći kurs, u nizu od 6 kurseva, u okviru evropske kontinuirane edukacije u anesteziji (Committee for European Education in Anaesthesiology-CEEA) Evropskog Udruženja Anesteziologa (ESA) je održan na Kopaoniku 09-11.03.2013. u velikoj sali Hotela Grand, kao domaći kurs prve kategorije i polazniku koji ga je završio doneo je 6 bodova. Broj polaznika = 102 anesteziloga. ’’CEEA 4 – pedijatrijska i akušerska anestezija’’, 25.10.2013.godine četvrti kurs, u nizu od 6 kurseva, u okviru evropske kontinuirane edukacije u anesteziji (Committee for European Education in Anaesthesiology-CEEA) Evropskog Udruženja Anesteziologa (ESA) je održan u Beogradu 25.10.2013. u velikoj sali Poslovnog centra Hemofarm, Prote Mateje 70, kao domaći kurs prve kategorije polazniku koji ga je završio doneo je 6 bodova. Broj polaznika = 102 anesteziloga. Na kraju, doc Lađević i saradnici su imali promociju udžbenika „Anestezija u urologiji“ u decembru 2013. godine. Čestitamo glavnom i odgovornom uredniku i svim autorima na ovom značajnom delu.

Na sastancima predsedništva UAIS i predsedništva Sekcije za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i terapiju bola SLD, održanim u VMA Beograd 13. decembra 2013. godine, jednoglasno su podržane inicijative prof Nevene Kalezić i prof Predraga Romića o zajedničkim, koordinisanim aktivnostima sekcije i udruženja, sve u cilju poboljšanja anesteziološke službe u našoj zemlji, uz otvoren poziv svim ostalim anesteziološkim i sličnim strukovnim udruženjima da nam se pridruže. Mišljenja smo da samo zajedničkim radom, uz dobru saradnju i dogovor, bez ikakvog uplitanja u organizaciju i rad svakog udruženja ponaosob, možemo da kroz koordinisane aktivnosti dođemo do zajedničkih dostignuća, a to je pre svega poboljšanje stanja celokupne anesteziološke službe u Srbiji.

Obaveštavamo vas da su uveliko započete pripreme za organizaciju 12. Kongresa UAIS sa međunarodnim učešćem koji će se održati u Beogradu od 23. do 26. oktobra 2014. godine. Planiramo održavanje 15 sesija i šest predkongresnih kurseva i radionica koji će obuhvatiti sve značajne teme iz anesteziologije i intenzivnog lečenja. Očekujemo dolazak više od 30 uglednih predavača iz inostranstva i isto toliko iz Srbije.

Međunarodne aktivnosti realizovane u 2013. godini:

 • Naučni komiteti ESA i WFSA odobrile korišćenje logoa Naučnim programima međunarodnih sastanaka:
  • Peti međunarodni prolećni simpozijum anestezije i intenzivne terapije u Nišu, April 2013.
  • Peta međunarodna letnja škola dečje anestezije u Beogradu, Maj 2013.
  • Drugi Kongres Intenzivne terapije u Beogradu, Maj 2013.
  • Međunarodna Škole regionalne anestezije u porodiljstvu, Novi Sad, Septembar 2013.
 • Peti Sve-Afrički kongres anesteziologa, April 2013, Kairo, Egipat. Učešće u Naučnom programu kongresa i sastanak Edukacionog komiteta WFSA. Dr. Miodrag Milenović.
 • Održan prvi OLA EDAIC u aprilu 2013 u Nišu, u okviru Petog međunarodnog prolećnog simpozijuma anestezije i intenzivne terapije. U ime Predsedničtva UAIS koordinator Dr. Vojislava Nešković.
 • Rumunski Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem, Sinaja, Maj 2013. Članovi Predsedništva UAIS, Prof. Dr. Radmilo Janković i Dr. Miodrag Milenović učestvovali u Naučnom programu skupa, kao i na sastancima regionalnih inicijativa.
 • Kongres Euroanaesthesia 2013 u Barseloni, Španija:
  • U okviru “National Society village”, otvoren štand UAIS  za predstavljanje stručnih aktivnosti UAIS u izložbenom prostoru kongresa, a saradnji sa Turističkonm organizacijom Srbije, Ass Dr. Gordana Jovanović.
  • U okviru međunarodnog  “ESA Trainee Exchange program”, od sedam dodeljenih stipendija od po 10000 Eur, za potrebe tromesečnog usavršavanja u Evropskim referentnim ustanovama, dve stipendije dodeljene specijalizantima iz Srbije.
  • Sastanak Predsednika /predstavnika Nacionalnih udruženja u okviru Savetodavnog komiteta Predsednika, Dr. Miodrag Milenović.
  • Sastanak ESA NASC komiteta, Dr.Vojislava Nešković
  • ESA CEEA Generalna skupština, Docent Dr. Nebojša Lađević
  • Sastanak članova predsedništva UAIS, koji su angažovani u Naučnom programu ESA“Teach the Teachers”, sa predstavnicima Edukacione platforme ESA.
  • Predstavnici u međunarodnim telima održali neformalne konsultacije sa predstavnicima iz regiona radi dogovora o daljoj saradnji.
  • ESA Generalna skupština prihvatila novi ESA By Low.
 • Regionalni sastanak Evropske Jugoistočnone inicijative i Eurotransplanta, u organizaciji Evropske komisije, o donorstvu organa kod moždano mrtvih i transplantaciji. Jul 2013, Zagreb, Hrvatska. Dr. Miodrag Milenović pozvan da kao član zvanične delegacije Ministarstva zdravlja Srbije, sa koordinatorima i predstavnicima državne uprave iz regiona, učestvuje u radu skupa.
 • Međunarodna Škola regionalne anestezije u porodiljstvu, Novi Sad, Septembar 2013, Naučni program i finansiranje kroz projekat Edukacionog komiteta WFSA, odobreno na međunarodnom konkursu. Prim. Dr. Borislava Pujić, Dr. Miodrag Milenović.
 • Temišvar, Rumunija, Oktobar 2013 – Jesenji ESA Kongres. Učešće tri člana Predsedništva UAIS u Pretkongresnim aktivnostima i Naučnom programu kongresa. Dr. Vojislava Nešković, Ass. Dr Gordana Jovanović i Prof. Dr. Radmilo Janković.

 UAIS je imao veoma živu međunarodnu aktivnost i stvorene su čvrste veze sa evropskim i svetskim udruženjem anesteziologa i njihovim sekcijama.

 Svim članovima Udruženja, svim anesteziolozima Srbije želim srećnu i uspešnu 2014. godinu i čestitam Božićne praznike!

 

S poštovanjem,

 Prof. dr Predrag Romić
Predsednik “Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije”