Održan sastanak anesteziologa na VMA

Dešavanja

Tradicionalni skup anesteziologa u organizaciji Sekcije za anesteziologiju, intenzivno lečenje i terapiju bola Srpskog lekarskog društva (SLD) i Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju Vojnomedicinske akademije održan je na VMA.
Dobrodošlicu prisutnima poželeo je zastupnik načelnika VMA pukovnik prof. dr Zoran Šegrt i istakao da posebnu čast predstavlja činjenica da se ovakvi skupovi već treću deceniju održavaju na VMA, zdravstvenoj, obrazovnoj i naučnoistraživačkoj ustanovi koja je kao takva prepoznata kako u regionu tako i u svetu. Rekao je da je anesteziologija kao grana medicine jedna od odrednica koje su nosile VMA tokom 172 godine duge tradicije postojanja i funkcionisanja i da njeni anesteziolozi u saradnji sa kolegama drugih specijalnosti pored svakodnevnog rada u matičnoj kući, veoma uspešno obavljaju svoju humanu misiju u sastavu lake poljske bolnice nivoa 2 Vojske Srbije u Centralnoafričkoj Republici i drugim mirovnim misijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Prema rečima profesora Šegrta, dobra anestezija jedan je od ključnih razloga zbog kojeg operativno lečenje i postoperativni tretman imaju dobar finalni proizvod – izlečenog i zadovoljnog čoveka.
Načelnik Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA pukovnik doc. dr Milić Veljović rekao je da svakoj generaciji pripadne obaveza da nastavi tamo gde su prethodne stale i da je velika čast što se tradicionalni sastanci anesteziologa održavaju na VMA. Tokom otvaranja skupa govorila je i predsednica Sekcije za anesteziologiju, intenzivno lečenje i terapiju bola SLD prof. dr Nevena Kalezić iz Kliničkog centra Srbije podsetivši prisutne na prethodne generacije anesteziologa koji su postavili visoke kriterijume po pitanju kvaliteta stručnih sastanaka, naučnog doprinosa struci i saradnje sa udruženjima intenzivne medicine i istakla odgovornost da se takva tradicija nastavi.
Ovom prilikom dodeljena su i godišnja priznanja SLD. Dobitnici zahvalnica su anesteziolozi prim. dr Branislava Pujić iz Kliničkog centra Vojvodine, dr Bojan Bagi iz Opšte bolnica Subotica i dr Radomir Mitić iz Opšte bolnice Leskovac. Diploma SLD dodeljena je prim. dr Mirjani Kendrišić iz iz Opšte bolnice Sremska Mitrovica, a plaketa – priznanje za značajan doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka SLD pripala je dr Dušanki Janjević iz KC Vojvodine. Povelje, najviša priznanja za izuzetne rezultate u dužem vremenskom periodu uz unapređenje medicinske struke i nauke, dobili su prof. dr Nevena Kalezić i redovni profesor u penziji prof. dr Zoran Slavković.
Stručni deo sastanka obuhvatio je predavanja o aktuelnim temama iz anesteziologije i intenzivne terapije poput terapije bola, perioperativne i postoperativne nege i procene kvaliteta anestezije, kao i prikaze slučajeva iz svakodnevne medicinske prakse.
http://www.vma.mod.gov.rs/sr/vesti/odrzan-sastanak-anesteziologa-na-vma#.VmriRvmrTDc