Otvorene su prijave za međunarodni konkurs International Medis Awards for Medical Research 2018

Dešavanja

Stručni žiri za dodelu nagrade International Medis Awards već peti put zaredom raspisuje konkurs International Medis Awards for Medical Research za najbolja medicinska dostignuća u regiji srednje i jugoistočne Evrope.

U 2018. godini pozivamo na učestvovanje sve lekare i farmaceute sa područja farmacije, gastroenterologije, ginekologije, intenzivne medicine (sa anesteziologijom), neurologije, oftalmologije, pedijatrije, pulmologije (sa alergologijom) ili reumatologije.

Ko se može prijaviti?

Na konkursu možete učestvovati svojim naučnim istraživačkim radovima koje ste predstavili:

  • člankom objavljenim u afirmisanoj naučnoj publikaciji sa faktorom uticaja (Impact Factor) iznad 1,5.

Istraživački rad mora biti prihvaćen, predstavljen ili objavljen između 1. septembra 2017. i 31. avgusta 2018.

Konkurs je raspisan u osam zemalja: Austriji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Mađarskoj, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji.

Stručni žiri

Prijavljene radove ocenjivaće stručni žiri prema unapred određenim kriterijumima. Čine ga međunarodno priznati stručnjaci različitih specijalnosti pod vodstvom predsednika žirija prof. dr Matije Tomšiča, dr med., načelnika Kliničkog odeljenja za reumatologiju na Univerzitetskom kliničkom centru Ljubljana. Žiri će odabrati finaliste i po jednog pobednika sa svakog raspisanog istraživačkog područja.

Nagrada

Pobednici konkursa dobiće nagradu:

  • bronzanu skulpturu Budućnost (Future) i
  • finansijsku podršku za dalji istraživački rad u iznosu od 2.500 evra (bruto).

Finalisti konkursa dobiće nagradu:

  • priznanje Medis Awards
  • finansijsku podršku za dalji istraživački rad u iznosu od 500 evra (bruto).

Finalisti i članovi stručnog žirija biće pozvani na svečanu ceremoniju dodele nagrada koja će se održati 29. novembra 2018. u Sarajevu. Pobednici i finalisti dobiće nagradu ako budu učestvovali na ceremoniji.

Najkasniji rok za prijavu: 15. septembar 2018.

Prijavu napišite na engleskom jeziku i predajte u digitalnom obliku na formularu na www.medis-awards.com. Na sajtu ćete naći i detaljnije informacije o uslovima učestvovanja na konkursu. Više informacija o konkursu možete dobiti na e-adresi awards@medis.si.

KAKO DA SE PRIJAVIM