Odžan sastanak Predsedništva Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije

Dešavanja

Dana 15.12.2012. godine održana je sednica Predsedništva Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije.

Sednici su prisustvovali: pukovnik prof. dr Predrag Romić, prof. dr Dragan Vučović, prof. dr Nevena Kalezić, dr Miodrag Milenović, pukovnik asis. dr Milić Veljović, prof. dr Maja Šurbatović, doc. dr Nebojša Lađević, doc. dr Radmilo Janković, dr Dragan Đorđević, dr Zdravko Brkan i predsednik nadzornog odbora dr Slavko Atanasković.

 Predsednik Udruženja rekao je da su standardi u anesteziji i dalje predmet interesovanja UAIS-a.

S obzirom da je Ministarstvo Zdravlja RS oformilo radnu grupu ciji je zadatak uvođenje ovih standarda u RS, UAIS daje punu podršku radu ove grupe, a članstvo će biti upoznato sa rezultatima njihovog rada.

 Peti Anglo srpski dani anestezije su održani u Sava Centru od 04 – 06.10.2012. godine i na osnovu izjava učesnika iz zemlje, posebno uglednih gostiju iz inostranstva, ocenjen je kao veoma uspešan stručni skup.

 U aprilu 2013. godine u organizaciji MF Niš održaće se tradicionalni simpozijum iz intenzivne medicine uz podršku UAIS-a.

 U toku su pripreme za predstojeći kongres anesteziologa Srbije koji će se održati 2014. godine.

 Zahvaljujući entuzijazmu i izuzetnim naporima prof. dr Nevene Kalezić i celog uredništva naš časopis izlazi redovno i dobija renome koji zaslužuje. U planu je priprema mogućnosti pretplate na časopis, prvenstveno za zdravstvene organizacije ali i za pojedince.

 UAIS je imao veoma živu međunarodnu aktivnost i stvorene su čvrste veze sa evropskim i svetskim udruženjem anesteziologa i njihovim sekcijama.

 Podrobnije podatke možete dobiti u izveštaju podpredsednika UAIS-a dr Miodraga Milenovića.

 

Medjunarodne aktivnosti

 

 Svim članovima Udruženja, svim anesteziolozima Srbije želim srećnu i uspešnu 2013. godinu!

S poštovanjem,

 

Prof. dr Predrag Romić
Predsednik „Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije“