CEEA 1 – „Anestezija i respiratorni sistem“

Events

ceea

Poštovane kolege
CEEA 1 – „Anestezija i respiratorni sistem“ 
održava  se na Kopaoniku od 25-27.09.2020.
detaljnije informacije mogu da se dobiju na sajtu tehničkog organizatora 
CEEA: Committee for European Education in Anaesthesiology
Kopaonik, Hotel Grand, 25-27.09.2020.
Direktor CEEA: Prof dr Ivan Palibrk