COVID – 19 Preporuke

Events

Drage kolege,

Pandemija izazvana virusom SARS-CoV 2 koji dovodi do nastanka COVID-19 sa dominantnom slikom bolesti pluća i disajnog puta. Na dan 17.marta 2020. godine po podatku Svetske Zdravstvene Organizacije u svetu je obolelo 179 111 pacijenata, a umrlo 7954, u Srbiji je na danas hospitalizovano 89 pacijenata 

https://www.statista.com/statistics/1093256/novel-coronavirus-2019ncov-deaths-worldwide-by-country/

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/world-map.html

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200317-sitrep-57-covid-19.pdf?sfvrsn=a26922f2_4.

Na žalost reč je o bolesti visokog stepena kontagioznosti koji dovodi do eksponencijalno povećanja broja obolelih. Obolevaju osobe različitih životnih doba, a 10% pacijenata prema sadašnjim iskustvima zahteva terapiju respiratorne insuficijencije mehaničkom ventilacijom. Letalitet u zavisnosti od zemalja varira, osobe koje su su preživele COVID-19 mogu je ponovo dobiti, registrovani su i slučajevi obolele dece i beba. Na žalost dosadašnji podaci pokazuju na visok mortalitet kod pacijenata nakon 65 godine i sa postojanjem hipertenzije, dijabetes melitusa i ishemisjke bolesti miokarda.

Uzevši u obzir najverovatniju veliku angažovanost naše profesije, ali i specifičnosti bolesti kao što su visok stepen kontagioznosti i visok stepena rizika za naše zanimanje u periodu trajanja pandemije i povećanje broja pacijenata u našim zdravtsvenim ustanovama objavljivaćemo prevode preporuka koje adaptiramo i prilagođavamo našim ustanovama.

Naredni broj SJAIT-a koji će izaći krajem marta će takođe objaviti radove sa praktičnim značajem za našu struku.

Ovu su teška i zahtevna vremena za profesiju anesteziologa i intenzivista i naš medicinski kadar, u kojima će svi biti heroji građani koji slušaju preporuke Svetske Zdravstvene Organizacije, kao i mi koji ćemo svesno ulaziti u veliki rizik kod svakog pacijenta.

Sa vama danas delimo preporuke koje će biti stalno korigovane u skladu sa novim informacijama koje budu pristizale. Specifičnost novonastale bolesti nameće inovacije u našoj praksi koje su bazirane na iskustvu dominatno kineskih i italijanskih lekara.

UAIS se zahvaljuje na pomoći kolegama koje su odvojile vreme za pripremu materijala. Zahvalnost dugujemo i za prevođenje pro bono Udruženju naučnih i stručnih prevodilaca, Beograd, Srbija i gospodinu Dragiću Vukićeviću i gospodinu Đorđu Jovaševiću koji nam je omogućio opremu za simulaciju kako bi napravili što bolje protokole.

1.COVID-19_Preporuke_za_viskorizicne_procedure_ver.1.4.

2.COVID-19_Preporuke_za_intubaciju_SIAARTI_adaptacija.ver.1.4.

3.COVID-19_Preporuke_za_dezinfekciju_VL_ver.1.4

4. COVID – 19. Tabela obezbeđivanja disajnog puta

5.COVID-19.Preporuke_wfsa_2020_srb

 

Vaš UAIS