Simpozijum o bezbednosti bolesnika (Symposium on Patient Safety)

Events

Beograd, Oktobar 2018.

Poštovane kolege i prijatelji,

Kao predkongresna aktivnost “XIII-og kongresa anesteziologa i intnezivista Srbije ” u Beogradu, 23. novembra, 2018. godine u hotelu Crowne Plaza održaće se po prvi put u našoj zemlji Simpozijum o bezbednosti bolesnika (Symposium on Patient Safety).

Naše udruženje je potpisnik Helsinške deklaracije o bezbednosti bolesnika od njenog prvog objavljivanja, sa namerom da se podigne svest i  promoviše kultura bezbednosti u perioperativnom lečenju.

Smatramo da je važno da se zalažemo za bezbednost naših bolesnika i upoznamo sa već postojećim instrumentima i postupcima u svakodnevnom radu, koji su kod nas relativno slabo zastupljeni.

Za ovu priliku pozvali smo jako dobre predavače, uključujući dr Johanes Wacker-a, predsednika komiteta za bezbednost bolesnika ESA i dr Jannicke Melin-Olsen, predsednicu WFSA i jednu od prvih autora Helsinške deklaracije o bezbednosti bolesnika. Takođe, pored nekih praktičnih rešenja, predstavićemo i novu aplikaciju Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije za prijavljivanje kritičnih incidenata u anesteziji i intenzivnoj terapiji.

Registracija je otvorena na zvaničnom sajtu XIII Kongresa anesteziologa i intenzivista Srbije, gde možete naći preliminarni program Simpozijuma o bezbednosti bolesnika:

https://uaiscongress2018.fogg.rs/

Molimo Vas da se posebno registrujete za ovu predkongresnu aktivnost, za koju nije predviđena dodatna kotizacija. Simpozijum će biti posebno akreditovan i nosiće dodatne bodove za potrebe licenciranja.

U ime organizacionog komiteta

S poštovanjem

Doc dr Vojislava Nešković, DEAA

Predsednik Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije