UAIS anketa o korišćenju zaštitne opreme i incidenciji COVID 19 infekcije

Events

UAIS anketa o korišćenju zaštitne opreme i incidenciji COVID 19 infekcije

Poštovane kolege,

Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije je ponosno na svoje članove koji su se profesionalno i hrabro uključili u zbrinjavanje epidemije i lečenje bolesnika sa COVID 19 oboljenjem. Prvi put smo se susreli sa korišćenjem zaštitne opreme visokog nivoa i radom sa visoko infektivnim bolesnicima. Na žalost, 11,43% (557) od svih zaraženih u Srbiji su zdravstveni radnici na dan 15.04.2020.

UAIS ostaje posvećen dostizanju visokih profesionalnih standarda u radu. Takođe, briga za bezbednost bolesnika i zaposlenih predstavlja jedno od naših trajnih opredeljenja.  Zato Vas molimo da popunite anketu koja se odnosi na ispitivanje učestalosti COVID 19 kod anesteziologa i medicinskog osoblja koje je bilo uključeno u rad jedinica intenzivnog lečenja tokom epidemije. Anketa je anonimna, a dobijeni rezultati će se koristiti za objavljivanje na naučnim sastancima i u stručnoj literaturi.

Potrebno Vam je oko 10 minuta da popunite anketu. Molimo Vas da odgovorite na sva pitanja, kako bismo imali jasniju sliku problemima vezanim i učestalosti  infekcije kod zaposlenih na najtežim zadacima tokom epidemije.

https://www.surveymonkey.com/r/HYV62P6

UAIS