„14. Beogradski Internacionalni Simpozijum o bolu“ – ’’14. BISOP’’

Dešavanja

Poštovani,

Srpsko udruženje za terapiju bola (Serbian Pain Society) i Udruženje za kontinuiranu medicinsku edukaciju „EURO KME“ iz Beograda, kao nosioci akreditacije KME a u saradnji sa Britansko – srpskim medicinskim udruženjem iz Londona i Aktivom za tretman bola u rehabilitaciji SLD, a podržani od Evropske Federacije za terapiju bola (EFIC), Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije (UAIS) organizuju održavanje simpozijuma: „14. Beogradski Internacionalni Simpozijum o bolu“ – ’’14. BISOP’’.

           „14. Beogradski Internacionalni Simpozijum o bolu“ će se održati u periodu od 17–18.05.2019. godine u Beogradu u Zadužbini Ilije M. Kolarca. Simpozijum već 3 godine u agendi EFIC simpozijuma i važnih simpozijuma koje podržava London Pain Forum.

Planirani broj učesnika je oko 800 lekara, anesteziologa, lekara opšte prakse, fizijatara, ortopeda, reumatologa, neurologa, farmaceuta i svih onih koji se bave terapijom bola 

Na 14. BISOP svoj dolazak su potvrdila veoma značajna imena u oblasti terapije bola kao što su: Prof Brona Fullen, novoizabrana Predsednica EFIC-a; Prof. Huang Yuguang, Predsednik Udruženja anesteziologa Kine; Doc. Dr Ivan Radoš, Predsednik hrvatskog udruženja za terapiju bola; Prof. Andreas Kopf, Predsednik edukacionog komiteta EFICa, Berlin, Nemačka; Prof. Carsten Bantel, Imperial College London; Prof. dr Nebojša Nick Knežević iz Čikaga, USA i mnogi drugi koji uz naše predavače garantuju vrhunski simpozijum.

PROGRAM I NAČIN REGISTRACIJE MOŽETE VIDETI NA STRANICI

BISOP LINK