Kontakt

Prof. dr Radmilo Janković

Predsednik udruženja

adresa:

UDRUŽENJE ANESTEZIOLOGA I INTENZIVISTA SRBIJE

Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i reanimatologiju

Bulevar Zorana Đinđića bb, 18000 Niš

e-pošta: saaioffice@gmail.com, info@uais.rs
telefon: +381184158952
faks: +381184158952

Dr Vladan Cvetanović

Sekretar udruženja

adresa:

Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i reanimatologiju
Bulevar Zorana Đinđića bb, 18000 Niš

e-pošta: vladan.cvetanovic@gmail.com
telefon: +381184158952
faks: +381184158952

Članovi predsedništva

  • Dr Nebojša Lađević
  • Dr Vojislava Nešković
  • Dr Dejan Marković
  • Dr Marija Stević
  • Dr Suzana Bojić
  • Dr Goran Rondović
  • Dr Jelena Jovičić
  • Dr Dragana Unić Stojanović
  • Dr Mirjana Kendrišić
  • Dr Vladimir Dolinaj
e-pošta: saaioffice@gmail.com, info@uais.rs
web: www.uais.rs