O nama

Udruženje anesteziologa Jugoslavije nastalo je 1966. godine dogovorom sekcija za anesteziju pojedinih republika. Sledeće godine udruženje je održalo svoj prvi Kongres u Beogradu i na skupštini kojoj je prethodio Kongres usvojen je Statut Udruženja. Statut je podrazumevao da se svakih dve godine održi tzv. intersekcijski sastanak a svake četvrte godine Kongres. Predsedništvo je birano na četiri godine i uvek je bilo iz druge republike.

Udruženje je na svom drugom Kongresu u Opatiji utvrdilo specijalnu nagradu koja se zvala „medalja dr Ive Betinija“ po prvom anesteziologu sa ovih prostora koji je u Zadru izveo anesteziju etrom na sedamdesetogodišnjoj starici u Zadru svega četiri meseca od oktkrića opšte anestezije.

Udruženje je i po raspadu Jugoslavije nastavilo sa radom pod istim nazivom iako se rad udruženja odnosio na samo dve preostale republike. Godine 1992. usvojen je statut udruženja koji je bio prilagodjen novonastalim okolnostima, a godine 1998. udruženje je organizovalo kongres u Vrnjačkoj Banji. Na skupštini udruženja upriličenoj posle kongresa predsedništvo udruženja je prešlo u Crnu Goru i godine 2002. održan je poslednji kongres u organizaciji udruženja anesteziologa Jugoslavije na Cetinju.

Od 2002. godine do danas predsedništvo udruženja se nalazi u Beogradu. Godine 2004. udruženje, na vanredno zakazanoj sednici, menja naziv u Udruženje anesteziologa Srbije i Crne Gore. Te iste godine održan je treći simpozijum pod nazivom Anglo srpski dani anestezije. U toku Juna meseca 2006. godine održan je referendum u Crnoj Gori i državna zajednica je prestala da postoji. To se odrazilo i na udruženje koje je bilo u pripremama za predstojeći Kongres. Članovi predsedništva iz Crne Gore su odlučili da prave sopstvenu organizaciju i sledstveno tome se povukli iz predsedništva. Članovi predsedništva iz Srbije su u toku jula meseca odlučili da Udruženje nastavi sa radom pod nazivom Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije.

Do raspada zajedničke države nijedno udruženje u zemlji nije bilo pravno lice. Sva udruženja su svoje računovodstvene poslove obavljali preko Udruženja lekara Jugoslavije. Sa raspadom je i to Udruženje prestalo da postoji i pojedina strukovna udruženja su ostala bez pravnog osnova. U toku leta 2006 godine su Uredbom Vlade republike Srbije sve savezne institucije prešle na republički nivo, pa je i udruženje u Septembru mesecu 2006 godine registrovano kod ministrastva za lokalnu samoupravu pod nazivom “ Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije „.

Od osnivanja Udruženje anesteziologa Jugoslavije izdavalo je stručni časpis “ Anesthesiologia Jugoslavica “ a od 2002. godine časopis dobija nov naziv “ Anestezija i intenzivna terapija“

U toku mandata sadašnjeg predsedništva udruženje se ponovo uključilo u medjunarod ne institucije iz kojih je bilo prethodno isključeno zbog neizmirenih finansijskih obaveza. Predstavnici udruženja se uključeni u rad UEMS, ESA i FEEA, a od 2007 godine Udruženje je uključeno u mrežu edukativnih centara za „mlade lidere u anesteziji “ u organizaciji svestske federacije anesteziologa.

Udruženje je umesto „medalje dr Ivo Betini“ utrdilo nagradu pod nazivom “ medalja Severa Kovačeva“ po prvom profesoru anestezije u Srbiji koja se dodeljuje na kongresima.


Izveštaji o radu Udruženja anesteziologa i intenivista Srbije


Izveštaj o radu Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije u periodu od februara 2015. do 2019. godine

Ovde možete preuzeti izveštaj o radu vašeg udruženja u prethodnom sazivu.