Anesteziolgija i ekologija

Dešavanja

Poštovane koleginice i kolege,

kao anesteziolozi svakodnevno radimo da bismo obezbedili našim pacijentima najbolju i sigurnu zdravstvenu zaštitu. Neumorno radimo na poboljšanju kvaliteta anestezije, edukacije, sigurnosti i prava pacijenata.

Došlo je vreme da u opis naših poslova dodamo i ekološku zaštitu naših bolesnika, naše okoline, a samim tim i nas.

Evropsko udruženje anesteziologa (European Society of Anaesthesiologists ESA) kao organizacija koja predstavlja vodeću strukovnu organizaciju, napravilo je prve korake i preporuke u smeru ekološke osvešćenosti anesteziologa. Radna grupa sačinjena od vodećih evropskih stručnjaka će na predstojećem kongresu Euroanesthesia 2020, koji će se održati u Barseloni, predstaviti skup osnovnih preporuka za ekološku održivost (Tool -kit “ How to reduce our carbon footprint), koji će biti distribuiran nakon kongresa.

Ovim tekstom želimo da vas potaknemo da razmišljate o ekološkim pitanjima i načinima kako mi kao pojedinci, kolektivi i organizacije možemo da učestvujemo u rešavanju ovih problema.

U prilogu se nalazi nekoliko kratkih promotivnih ekoloških filmova koje su napravili naše kolege anesteziolozi iz Finske. Molimo vas da ih pogledate i razmislite šta od svega toga možemo da primenimo u našim sredinama.

Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije tokom 2020.godine planira niz aktivnosti kojima će se podići ekološka svih lekara. Kao i uvek očekujemo vaše predloge i sugestije,

 Srdačno,

doc.dr Gordana Jovanović

saaioffice@gmail.cominfo@uais.rs

Nekoliko ekoloških činjenica o inhalatornim anesteticima

Oni su nezaobilazni u našem svakodnevnom radu, ali pacijent metaboliše samo 5% tokom anestezije Ostalih 95% se oslobađa u endotrahealni tubus, zatim u sistem za odvođenje gasova a potom u slobodno u atmosferski vazduh izvan bolnice. Ovaj gas postaje tako gas staklene bašte i čini trećinu karbonske emisije po hirurškoj intervenciji i 5% od ukupne karbonske emisije čitave bolnice.

Inhalacioni anestetici ostaju dugo Ovi gasovi ostaju u atmosferi dugo vremena nepromenjeni: sevofluran 1.1 godinu, Izofluran 2.3 godine, Dezfluran 14 godina a azotni oksidul 114 godina.

 

Sustainable OR and ICU – Ecological ATeK – Ecological aspects matter while purchasing products:

https://youtu.be/Y381JwocKRI

 

Sustainable operating rooms and ICU – Ecological ATeK – NO for single use cups!

https://youtu.be/6DQixqGkT4M

 

Sustainable operating rooms and ICU – Ecological ATeK – NO for single use work clothes!

https://youtu.be/kRiKwtoPdUw

 

Sustainable operating rooms and ICU – Ecological ATeK – Please, Print wisely!

https://youtu.be/x6qulJ160Is

 

Sustainable operating rooms and ICU – Ecological ATeK – Please, Recycle plastic!

https://youtu.be/q1HYQEErtaw

 

Sustainable OR and ICU – Ecological ATeK – Please, Use a multiuse device to empty your suction bags

https://youtu.be/3JO0bsN3XGc

 

Sustainable operating rooms and ICU Ecological ATeK Please, Use reusable hand towels!

https://youtu.be/9_p3-RP0-KQ

 

Sustainable operating rooms and ICU – Ecological ATeK – Recycle for good!

https://www.youtube.com/watch?v=Z1FsAIigo-0