„CEEA 1 – respiratorni sistem i anestezija“, 12-13.03.2012. godine

Edukacija

U velikoj sali Hotela Grand na Kopaoniku, 12.-13.03.2012. godine održana je prva po redu CEEA kao domaći kurs prve kategorije pod nazivom ’’CEEA 1 – respiratorni sistem i anestezija’’ u organizaciji Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije, Sekcije za anesteziologiju, intenzivno lečenje i terapiju bola Srpskog lekarskog društva i Udruženja za kontinuiranu medicinsku edukaciju ’’EURO KME’’ a pod pokroviteljstvom ESA (Evropsko udruženje anesteziologa) i CEEA (Committee for European Education in Anaesthesiology).

Rukovodilac edukacije je bio Doc dr Nebojša Lađević, Regionalni Direktor CEEA za Srbiju, a ceo kurs je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije po odluci broj 153-02-321/2012-01 od 01.03.2012. godine  pod evidentacionim brojem A-1-885/2012 i predavač dobija 12 bodova a polaznik kursa a bodova.

Program kursa CEEA 1 je bio sledeći

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

12.03.2012.

 

 

 

 

 

Otvaranje kursa i Ulazni test

 

 

 

Fiziologija respiracije

 

predavanje

Dr Miodrag Milenović

Doc. dr Nebojša Lađević

 

Disajni sistemi i isporuka inhalacionih anestetika

predavanje

Doc Dr Predrag Stevanović

 

Anestezija kod pacijenata sa respiratornom slabosti

predavanje,

 

Doc dr Radmilo Janković

 

PAUZA

 

 

 

 

Anestezija u torakalnoj hirurgiji

predavanje,

 

Prof dr Miomir Jović

 

Intenzivno lečenje respiratornog distresa – Plućni edem

predavanje

Prof dr Ljiljana Gvozdenović

 

Intenzivno lečenje respiratornog distresa – Status astmatikus

predavanje

Prof dr Nevena Kalezić

13.03.2012.

 

 

 

 

 

Intenzivno lečenje respiratornog distresa – ARDS

predavanje

Prof dr Vesna Bumbaširević

 

Tehnike: video laringoskopija,  LMA, bronhoskopija,

predavanje

Ass dr Ivan Palibrk

 

PAUZA

 

 

 

 

Modeli ventilacije u Jedinici intenzivnog lečenja i sinhronizacija pacijent – ventilator

predavanje

Ass dr Dejan Marković

 

Perkutana traheostomija u Jedinici intenzivnog lečenja

predavanje

Dr Vesna Papuga

 

Izlazni test – evaluacija

 

 

 

Podela sertifikata

 

 

 Sva predavanja mozete preuzeti na sledecim linkovima:

dr Jankovic

dr Milenovic

dr Palibrk

dr Markovic

dr Jovic

dr Kalezic