CEEA

Edukacija

ceea

CEEA Srbija je regionalni edukacioni centar komiteta za evropsku edukaciju u anesteziologiji koji se nalazi u Beogradu i organizaciono pripada Udruženju anesteziologa i intenzivista Srbije (UAIS).

Obzirom da je prof. dr Nebojša Lađević izabran za Predsednika UAIS, on se povukao sa mesta Direktora CEEA za Srbiju i na njegovu inicijativu od aprila 2019. godine novi Direktor CEEA Srbija je Prof. dr Ivan Palibrk, specijalista anesteziologije i reanimatologije iz Kliničkog centra Srbije i Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Kroz program od 6 CEEA kurseva polaznici treba da obnove svoje znanje iz anesteziologije, reanimatologije, intenzivne terapije i medicine bola. Oni koji završe svih 6 kurseva dobijaju diplomu od strane CEEA.

Detaljnije o kursevima možete pročitati na web stranici:
https://www.esahq.org/education/courses-in-anaesthesiology/ceea-courses

CEEA SRBIJA – KURSEVI

CEEA 1 kurs: “CEEA 1 – Respiratorni sistem i anestezija“

CEEA 1 kurs je održan 12-13.03.2016. godine na Kopaoniku i ukupno je bilo 52 polaznika. Prvi od 6 kurseva je održan pod nazivom „CEEA 1 – Respiratorni sistem i anestezija“ i sastojao se iz sledećih predavanja:

 • Fiziologija respiracije – Asis. dr Miodrag Milenović
 • Disajni sistemi i isporuka inhalacionih anestetika – Prof. dr Predrag Stevanović
 • Anestezija kod pacijenata sa respiratornom slabosti – Prof. dr Radmilo Janković
 • Anestezija u torakalnoj hirurgiji – Prof. dr Miomir Jović
 • Modovi mehaničke ventilacije u Jedinici intenzivnog lečenja – Doc. dr Gordana Jovanović
 • Postoperativni respiratorni distres: aspiracija, edem, ARDS, embolija – Doc. dr Vojislava Nešković
 • VAP i nozokomijalne infekcije pluća – Asis. dr Dejan Marković
 • Tehnike: video laringoskopija,  LMA, bronhoskopija – Doc. dr Ivan Palibrk
 • Kapnografija – Doc. dr Nebojša Lađević

 CEEA 2 kurs: “CEEA 2 – srce i cirkulacija”

CEEA 2 kurs je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije i polaznici kursa su dobili po 6 bodova a predavači po 12 bodova. CEEA 2 kurs je održan u petak 28.10.2016. popodne i u subotu 29.10.2016. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, u sali naučno-nastavnog veća.

Drage kolege, unešene su promene na stranici i sada putem linka koji se nalazi u naslovu predavanja i imenu predavača možete preuzeti predvanje u celosti.
Ostanimo u kontaktu putem maila ceea.serbia@yahoo.com

                                                       Program CEEA 2 kursa:

petak 28.10.2016. od 14h

registracija 13:00 – 14:00

subota 29.10.2016. od 10h

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CEEA 3: INTENZIVNO LEČENJE, URGENTNA MEDICINA I TRANSFUZIJA

10-12.03.2017. – Kopaonik, Hotel ,,Grand“

Drage koleginice i kolege,

Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije je Program predavanja prijavilo Zdravstvenom savetu Srbije i očekujemo akreditaciju programa. U prilogu su planirana predavanja i spisak predavača na CEEA 3 kursu. Detaljnu satnicu ćemo objaviti po dobijanju akreditacije, prvih dana marta 2017.

Svi koji su pohadjali oba kursa do sada su pozvani da prisustvuju i CEEA 3 kursu i UAIS uz pomoć sponzora im je obezbedio boravak tokom trajanja kursa. Zbog ograničenog broja mesta svi ostali zainteresovani moraju poslati upit na naš mail ali i sami obezbediti troškove boravka na mestu održavanja kursa ukoliko dobiju pozitivan odgovor. Kotizacija je besplatna.

Program kursa:

Registracija učesnika

Ulazni test

Chairman kursa: Prof. dr Miomir Jović

 1. Nozokomijalne infekcije – Dr Radmilo Janković
 2. Septični šok – Dr Vojislava Nešković
 3. Problem gljivičnih infekcija u Jedinicama intenzivnog lečenja – Dr Jovan Matijašević
 4. Nadoknada tečnosti u hipovolemijskom i septičnom šoku – Dr Predrag Stevanović
 5. Terapija opekotina u urgentim stanjima – Dr Miodrag Milenović
 6. Parenteralna i enteralna ishrana u Jedinici intenzivnog lečenja – Dr Ivan Palibrk
 7. Terapija akutne bubrežne slabosti u Jedinici intenzivnog lečenja – Dr Jelena Veličković
 8. Preoperativna priprema i izvođenje anestezije kod pacijenata sa diabetes mellitusom i hipertireozom – Dr Katarina Mladenović
 9. Fiziologija vode i elektrolita – Dr Branko Milaković
 10. Acidobazni status – interpretacija rezultata – Dr Dejan Nešić
 11. Rotaciona tromboelastometrija za navođenje hemostazne terapije kod hirurških bolesnika – Dr Branka Terzić
 12. Transfuzija i blood saver tehnike – Dr Tatjana Mostić

Spisak predavača:

 1. Prof. dr Radmilo Janković, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinički centar Niš, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš, Srbija
 2. Doc. dr Vojislava Nešković, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija
 3. Prof. dr Predrag Stevanović, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, KBC “Dr Dragiša Mišović“ Beograd, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
 4. Doc. dr Ivan Palibrk, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija.
 5. Asis. dr Jelena Veličković, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
 6. Asis. Dr Miodrag Milenović, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
 7. Dr Katarina Mladenović, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija
 8. Prof. Dr Branko Milaković, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
 9. Doc.dr Dejan Nešić, Institut za medicinsku fiziologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
 10. Dr Branka Terzić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija.
 11. Prof. dr Tatjana Ilić Mostić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija.
 12. Doc. Dr Jovan Matijašević, specijalista interne medicine, Institut za plućne bolesti Vojvodine,Sresmka Kamenica, Srbija

———————————————————————————————————————————————–
Poštovane koleginice i kolege,
CEEA 4: ANESTEZIJA U AKUŠERSTVU I PEDIJATRIJI – Sala Josif Pančić, Zadužbina Ilije M. Kolarca
će se održati 10.11.2017. u Beogradu. Program je akreditovan i polaznicima donosi 6 bodova. 
Pozivamo one koji su do sada završili prethodna 3 kursa da potvrde svoj dolazak na 4. CEEA kurs putem maila ceea.serbia@yahoo.com
UAIS je obezbedio besplatno prisustvo ovom kursu za sve polaznike
Mesto održavanja: Sala Josif Pančić, Zadužbina Ilije M. Kolarca, Studentski trg 5, Beograd
 
Program:
Registracija učesnika
Ulazni test
OD 09h – Predavanja: 
1. Opšta anestezija u pedijatrijskom uzrastu – Dr Biljana Drašković
2. Specifičnosti neonatalne anestezije – Dr Marija Stević
3. Regionalna anestezija kod dece – Predavanje Dr Irena Simić
4. Specifičnosti disajnog puta deteta – Dr Vladimir Dolinaj
5. Nadoknada tečnosti kod dece – Dr Ivana Budić
6. Mehanička ventilacija pedijatrijskog pacijenta – Dr Ana Uram Benka
7. Novine u transfuziji kod pedijatrijskog pacijenta – Dr Vesna Marjanović
8. Analgosedacija kod dece – Dr Ana Mandraš
9. Politrauma kod dece – Dr Dušica Simić
10. Sepsa kod dece – Dr Nikola Stanković
11. Fiziološke promene tokom trudnoće – Dr Tatjana Ilić-Mostić
12. Anestezija i analgezija za vaginalni porođaj – Dr Mirjana Kendrišić
13. Anestezija za carski rez – Dr Borislava Pujić
14. Anestezija za neakušerske operacije tokom trudnoće – Dr Jelena Gunjić
15. Urgentna stanja u porodiljstvu – učešće anesteziologa – Dr Jelena Đukić
 
Predavači:
1. Prof. dr Biljana Drašković, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Medicinski fakultet Novi Sad, Novi Sad, Srbija.
2. Asis. dr Marija Stević, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Univerzitetska dečja bolnica, Beograd, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
3. Dr Irena Simić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Univerzitetska dečja bolnica, Beograd, Srbija
4. Dr Vladimir Dolinaj, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija
5. Doc. dr Ivana Budić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinički centar Niš, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš, Srbija
6. Doc. dr Ana Uram Benka, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Medicinski fakultet Novi Sad, Novi Sad, Srbija
7. Doc. Dr Vesna Marjanović, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinički centar Niš, Nišu, Niš, Srbija
8. Dr Ana Mandraš, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Institut za majku i dete „ dr Vukan Čupić“, Beograd, Srbija
9. Asis. dr Nikola Stanković, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Institut za majku i dete „ dr Vukan Čupić“, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,Beograd, Srbija
10. Prof. dr Dušica Simić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Univerzitetska dečja bolnica, Beograd, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija 
11. Prof. dr Tatjana Ilić Mostić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu Beograd, Srbija.
12. Dr Mirjana Kendrišić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Opšta bolnica Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica, Srbija
13. Dr Borislava Pujić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija
14. Dr Jelena Gunjić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija.
15. Dr Jelena Đukić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, GAK “Narodni front“, Beograd, Srbija
 

 


 
Poštovane koleginice i kolege,
CEEA 5: NEUROMIŠIĆNA BLOKADA, REGIONALNA ANESTEZIJA I TERAPIJA BOLA
CEEA 5 će se održati od 01.03-03.03.2018. na Kopaoniku u Hotelu Grand.
UAIS je obezbedio besplatno prisustvo ovom kursu za sve polaznike koji su do sada završili prethodna 4 kursa.

 

Program kursa:

 

Moderator: Prof. dr Nebojša Lađević

01.03.2018.

16:30

Neurofiziologija akutnog i hroničnog bola

Prof dr Dejan Nešić

17:00

Akutni i postoperativni bol – etiologija, procena i lečenje

Prof. dr Miomir Jović

17:30

Preventivna analgezija

Prof. dr Nebojša Lađević

Dr Jelena Jovičić

18:00

Sedacija u Jedinicama intenzivnog lečenja

Primena dexmedetomidina

Asis. dr Jelena Veličković

 

Moderator: Doc. dr Vojislava Nešković

02.03.2018.

16:30

Epiduralna i intratekalna primena lekova u terapiji bola i tokom porođaja

Prof. dr Tatjana Ilić Mostić

17:00

Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja iz oblasti Medicine bola u zemljama zapadnog Balkana

Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan countries – HEPMP

Prof. dr Predrag Stevanović

17:15

Interventne procedure u lečenju bola

Prof. dr Predrag Stevanović

17:45

Blokovi nerava glave i vrata

Asis. dr Dejan Marković

18:15

Periferni nervni blokovi za gornje i donje ekstremitete – upotreba ultrazvuka i nervnog stimulatora

Dr Svetlana Srećković

 

Modarator: Prof. dr Miomir Jović

03.03.2018.

16:30

Farmakologija i farmakokinetika lokalnih anestetika

Doc. Dr Vojislava Nešković

17:00

Fiziologija i farmakologija neuromišićne blokade

Prof. dr Radmilo Janković

17:30

Anestezija kod pacijenata sa neuromišićnim bolestima

Dr Vesna Antonijević

18:00

Anestezija kod pacjenata sa neurološkim oboljenjima. Koma.        

Doc. dr Ivan Palibrk


CEEA 6 

Hotel Crowne Plaza, Beograd 22.11.2018. od 10h

Završni kurs CEEA na kome će se podeliti diploma za završenih svih 6 kurseva

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

“CEEA 6: Anestezija i perioperativna medicina

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

09:30

Registracija učesnika 

   

10:00-10:30

TIVA – lekovi. Farmakokinetika, tehnike i pumpe

Predavanje

 

Dr Dejan Marković

10:30-11:00

Otežan disajni put i feberoptička bronhoskopija

Predavanje

Dr Zdravko Brkan

11:00-11:30

Anestezija i periopertivna medicina za dnevnu hirurgiju

Predavanje

Dr Vesna Marjanović

11:30-12:00

Anestezija i periopertivna medicina u ortopedskoj hirurgiji

Predavanje

Dr Svetlana Srećković

12:00-12:30

Anestezija i periopertivna medicina kod velike abdominalne hirurgije i kolorektalne hirurgije

Predavanje

Dr Jelena Veličković

12:30-13:00

Ručak

 

 

13:00-13:30

Uloga anesteziologa u utvrđivanju moždane smrti i održavanju kadaveričnog donora

Predavanje

Dr Miodrag Milenović

13:30-14:00

Anestezija i periopertivna medicina kod pacijenata sa transplantiranim organom

Predavanje

Dr Branka Terzić

14:00-14:30

Anestezija i periopertivna medicina kod starih pacijenata

Predavanje

Dr Ines Veselinović

14:30-15:00

Anestezija i periopertivna medicina kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom

Predavanje

Dr Vesna Antonijević

Dr Nebojša Lađević

15:00-15:30

Anestezija i periopertivna medicina kod morbidno gojaznih pacijenata

Predavanje

Dr Ivan Palibrk

15:30

podela sertifikata

   

 

SPISAK PREDAVAČA

 

 1. Doc. Dr Ivan Palibrk, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet u Beogradu, Beograd, Srbija
 2. Prof. dr Nebojša Lađević, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet u Beogradu, Beograd, Srbija
 3. Dr Vesna Antonijević, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
 4. Dr Branka Terzić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
 5. Dr Svetlana Srećković, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
 6. Asis. Dr Jelena Veličković, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet u Beogradu, Beograd, Srbija
 7. Asis. Dr Miodrag Milenović, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet u Beogradu, Beograd, Srbija
 8. Doc. Dr Dejan Marković, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet u Beogradu, Beograd, Srbija
 9. Dr Zdravko Brkan, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija
 10. Doc. Dr Vesna Marijanović, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinički centar Niš, Medicinski fakultet u Nišu, Niš, Srbija
 11. Dr Ines Veselinović, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinički centar Niš, Niš, Srbija

 

CEEA 1 kurs: “CEEA 1 – Respiratorni sistem i anestezija“

CEEA 1 kurs je održan 08-10.04.2022. godine na Kopaoniku. Prvi od 6 kurseva je održan pod nazivom „CEEA 1 – Respiratorni sistem i anestezija“ i sastojao se iz sledećih predavanja: