CIRSS (Critical Incidence Reporting System Srbija)

Dešavanja

Poštovani članovi Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije,

Poštovani anesteziolozi i intenzivisti,

Obaveštavamo Vas da je aplikacija za prijavljivanje kritičnih incidenata CIRSS (Critical Incidence Reporting System Srbija) aktivan i otvoren za korišćenje.

Link za pristup aplikaciji nalazi se na zvaničnoj stranici udruženja.

Ukoliko želite da prijavite incident i zaposleni ste u nekoj od sledećih bolnica : Vojnomedicinska akademija, Klinički centar Srbije, Klinički centar Niš, Klinički centar Vojvodine, Klinički centar Kragujevac i Univerzitetska dečija klinika,

javite se zvaničnom administratoru ovih bolnica da biste dobili kod za prijavljivanje ili prosledite podatke administratoru da podatke unese u aplikaciju.

U isto vreme, na aplikaciji postoji otvoreni pristup svima, tako da se kritični incident može prijaviti potpuno nezavisno od mesta gde radite ili gde se incident dogodio.

Još jednom naglašavamo da se radi o aplikaciji u koju se kritični incident unosi anonimno (i za pacijente i lekare), a uvid u podatke imaju samo zvanični administratori. Podaci će se koristiti isključivo u edukativne svrhe, sa ciljem da se stekne uvid u najčešće razloge dešavanja kritičnih incidenata u Srbiji. Čitav projekat se odnosi na poboljšanje kvaliteta rada u našoj zemlji i povećanja bezbednosti bolesnika u perioperativnom periodu. 

Aplikacija je predstavljena na prvom simpozijumu o bezbednosti bolesnika, koji je održan kao predkongresna aktivnost XIII Kongresa anesteziologa i intenzivista Srbije.