Helsinška deklaracija

Patient Safety

Helsinška deklaracija o bezbednosti bolesnika naglašava ulogu i značaj anesteziologa u promociji i razvoju kuture bezbednosti tokom hirurškog lečenja bolesnika.

Od juna 2009. godine predstavnici Evropskog odbora za anesteziologiju (European Board of Anaesthesiology – EBA) i Evropskog udruženja anesteziologa (European Society of Anaesthesiology – ESA) uz saradnju sa brojnim saradnicima i predstavnicima nacionalnih udruženja, sastavili su prvu verziju dokumenta koji se odnosi na bezbednost bolesnika u anesteziji. Nekoliko verzija je obrađeno i diskutovano do finalne verzije, koja je nastala kao konsenzus između ESA Predsedništva (Board of Directors) i predstavnika Evropskog odbora za anesteziologiju (EBA).

Helsinška deklaracija je zvanično potpisana na ceremoniji otvaranja kongresa Euroanaesthesia 2010, u Helsinkiju, u Finskoj, 12. juna 2010. godine od strane Hugo Van Aken-a (NASC predsednik), Jannicke Mellin-Olsen (EBA predsednik) i Paola Pelosi-ja (ESA predsednik).

Vrlo brzo nakon usvajanja, potpisivanja i lansiranja na Euroanaesteziji 2010. u Helsinkiju, u dogovoru sa tadašnjim predsednikom Udruzenja, Prof. dr Draganom Vucovicem, dr Miodrag Milenović je preveo Helsinsku deklaraciju o bezbednosti pacijenata. Dokument je odštampan i podeljen svim učesnicima našeg nacionalnog kongresa, kada je većina učesnika svojeručnim potpisom podržala deklaraciju.

Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije i danas, kao i 2010. podržava Helsinšku deklaraciju. Smatramo da je naše trajno opredeljenje i obaveza da se borimo za promociju vrednosti i standarda vezanih za bezbednost bolesnika. Aktivnosti udruženja u nastupajućim godinama biće usmerene ka tim ciljevima. Pozivamo sve svoje članove da se upoznaju sa sadržajem i u svojim sredinama pokušaju da deluju u skladu sa preporukama koje postoje u ovom dokumentu.