PISMO PREDSEDNIKA UDRUŽENjA ANESTEZIOLOGA I INTENZIVISTA SRBIJE

Events

Poštovane koleginice i kolege,

Ovom prilikom želim da Vas zamolim za malo pažnje i vremena.

Naime,  dostavljamo  Vam upitnik/anketu sa pitanjima koja su Vama upućena, a koja se odnose na Vaše zadovoljstvo poslom koji obavljate, stepenu stresa kojim ste izloženi i Vašu pripadnost timskom radu u ustanovi u kojoj radite.

Ukoliko imate minut-dva vremena molim Vas da odgovorite na postavljena pitanja i popunjenu anketu vratite pošiljaocu. Anketa je planirana kao anonimna, a ukoliko želite, možete popuniti podatke o ustanovi i gradu u kojem živite.

Cilj ove ankete jeste dobijanje podataka o stanju anesteziološke službe u našoj zemlji, kadrovima, opremi, stresu i slično. Dobijeni podaci će biti statistički obrađeni i tako ćemo dobiti realne pokazatelje koji, dalje, mogu predstavljati osnovu budućih nastojanja za poboljšanje uslova rada i života anesteziologa u našoj zemlji.

Rezultati ove ankete biće pohranjeni u arhivi Udruženja i čuvani kao poslovna tajna.

Studija dobijena na osnovu obrađenih podataka biće izneta na 12. Kongresu anesteziologa i intenzivista Srbije, a potom dostupna svim anesteziolozima na sajtu našeg udruženja /www.uais.rs/. Mislim da dalja objašnjenja o značaju ovakvog ispitivanja nisu potrebna.

 

Anketu mozete preuzeti ovde

 

U nadi da ćete nam izaći u susret, srdačno vas pozdravljam!

 

U Beogradu, 28. februara 2014. godine

 

Predsednik  U A I S,  prof. dr Predrag Romić