Predlog novog statuta UAIS

Events

Poštovane kolege 

 Statut Udruženja anesteziologa i intezivista Srbije konacna verzija

Pozivaju se svi aktivni clanovi udruženja da dodju na skupštinu udruženja koja se održava u nedelju, 25.11.2018. sa početkom u 8h u sali. Hall 1 – Pacific, Crowne Plaza
Ova skupština se zakazuje kao redovna, sa posebnim ciljem promene statuta udruženja.
Naime, u prethodne 4 godine, došlo je do strukturnih promena u udruženju, registrovanje clanova u skladu sa zakonom, korigovanje zastarelih delova starog statuta u skladu sa potrebama uduženja. Iz tih razloga, neophodno je usvojiti novi statut udruzenja, koji je napisan u skladu sa vazecim zakonom o udruzenjima i organizacijom modernog udruženja.
Molimo članove, da se svi oni koji se nalaze na kongresu, odazovu pozivu na skupštinu, da bismo mogli da obezbedimo nesmetano funkcionisanje udruženja u budućnosti.
Kao attached dokument šaljemo predlog novog statuta udruženja, koji mozete naci i na zvaničnoj stranici UAIS/a 
S poštovanjem
 
Doc. dr Vojislava Nešković
Predsednik UAIS