Evropska diploma iz anesteziologije i intenzivnog lečenja (EDAIC) – Polažite u svojoj zemlji

Dešavanja Edukacija

Prijavite se za polaganje prvog, pismenog dela ispita za Evropsku diplomu iz anesteziologije i intenzivnog lečenja (EDAIC) na Vojnomedicinskoj akademiji

EDAIC u Srbiji

Iskoristite priliku da EDAIC part I polažete u svojoj zemlji!

Evropska diploma iz anesteziologije i intenzivnog lečenja (EDAIC) je ispit koji se organizuje na više jezika i polaže u dva dela posle završene specijalizacije. Ovim ispitom se proverava znanje iz bazičnih nauka i kliničkih oblasti koje su relevantne za anesteziologe. EDAIC je podržana od Evropskog borda za anesteziologiju (EBA) Evropske unije medicinskih specijalnosti (UEMS).

Vojnomedicinska akademija u Beogradu je od 2014. godine jedan od evropskih centara sa akreditacijom za organizovanje i održavanje prvog dela (Part I) ispita za Evropsku diplomu.

Za ovu godinu se EDAIC part I održava 19 septembra 2015.

Ispit se sastoji od dva testa od po 60 pitanja (MCQ- multiple choice questions). Svaki test se polaže u trajanju od 2 sata (ukupno 4 sata). Svako pitanje ima po 5 ponuđenih odgovora; svaki odgovor se obeležava kao tačan ili netačan. Prvi test obuhvata oblasti bazičnih nauka, pitanja iz fiziologije (20 pitanja), farmakologije (20 pitanja) i fizike, kliničkih merenja i statistike (20 pitanja). Na drugom testu su pitanja is kliničke prakse, uključujući opštu i regionalnu anesteziju, specijalizovanu anesteziju, intenzivno lečenje, internu i urgentnu medicinu.

Za sada će na Vojnomedicinskoj akademiji moguće polagati ispit na engleskom jeziku.

Pismeni deo ispita je neophodno položiti da bi se polagao i usmeni deo; oba dela su neohodna za dobijanje Diplome. Danas se ova diploma smatra posebnom kvalifikacijom i titulom koja se prepoznaje. Ona obezbeđuje okvir neophodnog znanja koje je danas prihvatljivo u Evropi, kao i podsticaj za učenje, podučavanje i podizanje standarda u anesteziji.

Vojnomedicinska akademija na ovaj način, promovišući ideju Evropske diplome za anesteziju i intenzivno lečenje i organizovanjem prvog dela ispita (Part I, EDAIC) želi da utiče na podizanje standarda obrazovanja anesteziologa u Srbiji, i učini naše lekare prepoznatljivim na mapi Evrope. U isto vreme, kako je VMA zvanični centar za polaganje ovog dela ispita, svi kandidati iz drugih zemalja koji odaberu da polažu ispit u Srbiji, biće u isto vreme i naši gosti, što je prilika za promociju naše zemlje i anesteziologa koji ovde uče i rade.

Prijavljivanje za ispit (registraciju) treba obaviti na ESA sajtu najkasnije do 29.4.2015.

Detaljne informacije o propozicijama i preporučenoj literaturi mogu se naći na sajtu:

www.esahq.org/education/edaic/aboutwww.esahq.org/education/edaic/about

Na Vojnomedicinskoj akademiji, za sve potrebne informacije možete kontaktirati dr sci med Vojislavu Nešković, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju, email: vojkan43@gmail.com.