Nacionalni Simpozijum na temu “ Mozak kao krajnji arbitar u transplantaciji“

Dešavanja

Poštovane koleginice i kolege,

Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva u saradnji sa Neurološkom sekcijom DLV-SLD i Klinikom za neurologiju Kliničkog centra Vojvodine organizuje jedno- dnevni Simpozijum pod nazivom: MOZAK KAO KRAJNJI ARBITAR U TRANSPLANTACIJI“.

Simpozijum će se održati 8. septembra 2017. godine u Sremskim Karlovcima.

Predavači su lekari Kliničkog centra Vojvodine (neurologija, radiologija, hirurgija, nefrologija, anestezija, psihologija) kao i lekari Klinike za neurologiju Kliničkog centra Niš i Filozofski fakultet (Odsek sociologija) iz Novog Sada.

Predavanja su namenjena lekarima specijalistima iz svih navedenih oblasti kao i speci- jalistima opšte medicine i sociolozima.

Metoda lečenja transplantacijom organa je nacionalni zdravstveni interes i nema alternativu u terminalnim stanjima nekih bolesti. Kadaverične eksplantacije eliminišu potencijalno teške situacije kod dobijanja organa od živih davalaca, što predstavlja još jedan od argumenata za razvoj efikasnijeg programa identifikacije kadaveričnih donora i eksplantacije. Multidisciplinirani pristup ovoj tematici čini osnovu daljeg uspešnog rada u ovoj oblasti. U svim slučajevima kada postoji opravdana sumnja na moždanu smrt, mora biti sproveden postupak njenog dijagnostikovanja. Preduslovi za utvrđivanje moždane smrti jasno su definisani strukom i zakonom. Proces aktivnog prepoznavanja potencijalnog donora nije samo posao koordinatora već svakog člana transplantacionog tima. U daljem toku, zakonom utvrđenih dijagnostičkih procedura, razvojem komunikacionih veština u pribavljanju pristanka za doniranje organa, održavanjem donora i eksplantacionim i transplantacionim merama, možemo učiniti mnogo na izmeni svesti kako zdravstvenih radnika tako i javnog mnjenja.

Time dajemo doprinos rešavanju – rešivog: povećati broj vlasnika donorskih kartica.

Učešće na ovom skupu je besplatno, a broj polaznika ograničen je na 100.

Prijava učešća je OBAVEZNA do 30.06.2017. godine na telefone: 021/452-341; 6613-613 ili putem maila: intl@Eunet.rs. Tehnički oganizator Simpozijuma je turistička organizacija “International Line“. Dodatne informacije možete dobiti na www.intl.rs

Program Simpozijuma

pozivnica 8.09. (1)

 

S poštovanjem,

Organizatori skupa:

Prof. dr Petar Slankamenac, Direktor Kliničkog centra Vojvodine

Doc. dr Aleksandra Lučić Prokin, Predsednik Neurološke sekcije DLV-SLD

Asist. dr Željko Živanović, Upravnik Klinike za neurologiju, KCV