Osnovi fizike i merenja u anesteziologiji.

Dešavanja

osnovi fizike i merenja u anesteziologiji   Portrait Tower Brdge - London (16)

OSNOVI FIZIKE I MERENJA U ANESTEZIOLOGIJI je najpoznatiji udžbenik koji objašnjava primenu u svakodnevnoj anesteziološkoj praksi.
Koristeći primere iz svakodnevne prakse i veliki broj ilustracija, autori su veoma kompleksne procese prikazali na jednostavan način i tako uspeli da veoma složene fizičke principe i matematičke formule neosetno približe čitaocu.
Sada, nakon mnogo godina, pred nama se nalazi prevod ove knjige na srpski jezik, što predstavlja pionirski poduhvat dr Zoke Milan, koja je okupila 19 anesteziologa, sa nimalo lakim zadatkom prevođenja edukativnog štiva složene terminologije.

Knjiga je prevashodno namenjena specijalizantima i specijalistima anesteziolozima, jer izlaže osnove fizike za anesteziologe. Obzirom da je merenje i monitoring vrlo važan deo anesteziološke prakse,ona je takođe dragoceni priručnik anestetičarima i osoblju zaposlenom u jedinicama intenzivne terapije.

Knjigu možete poručiti putem sajta fondacije Svetlana Ceca Erdeljan prateći link ispod.

Fondacija  Svetlana Ceca Erdeljan