PRIJAVA ZA OLA (EDAIC ON-LINE ASSESSMENT) ZA 2016. GODINU

Dešavanja

Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije sa zadovoljstvom objavljuje da će se u Nišu, 08.04. 2016. godine, ponovo održati OLA-On-line Assessment, simulacija pismenog dela Evropskog ispita za anesteziologiju i intenzivnu terapiju za Srbiju.
On-line Assessment (OLA) je simulacija pismenog ispita (EDAIC, Part I), koja se obavlja preko interneta i sastoji se iz dva testa od 60 pitanja sa po 5 ponuđenih odgovora za svako pitanje (MCQ). Svaka grupa pitanja donosi maksimalan rezultat od 300 bodova, a bodovanje odgovara u potpunosti prvom delu EDAIC ispita: 1 bod za tačan odgovor, 0 bodova za nezaokružen ili pogrešan odgovor.
Kandidati dobijaju svoje rezultate putem interneta neposredno po završenom testiranju ali i kasnije sa detaljnijom analizom odgovaranja. Održava se samo na engleskom jeziku.
Od 2013. godine Srbija se preko aktivnosti svog nacionalnog udruženja za anesteziologe i intenziviste (UAIS) aktivno uključila u organizaciju OLA simulacije pismenog ispita. Takođe, pismeni deo (Part I EDAIC) je moguće polagati u našoj zemlji, svakog septembra na Vojnomedicinskoj akademiji.
Pozivamo sve zainteresovane anesteziologe da se jave i popune prijavu za polaganje OLA u aprilu ove godine.

Prijavljivanje je otvoreno do kraja Januara 2016. godine.

Molimo zainteresovane anesteziologe da se jave mailom na zvaničnu adresu udruženja (saaioffice@gmail.com) sa popunjenim sledećim podacima:
Ime i prezime, ESA ID broj (ukoliko ga kandidati imaju), titula, datum rodjenja, nacionalnost, kontakt telefon, adresa ustanove i odeljenje na kojem rade, kao i godinom specijalizacije ili godinom položenog specijalističkog ispita.
Dalje informacije oko organizacije i uslova polaganja biće prosleđeni prijavljenim kandidatima.

Doc. dr Vojislava Nešković, DEAA
Predsednik UAIS