PRIJAVA ZA OLA (EDAIC ON-LINE ASSESSMENT) ZA 2015. GODINU

Edukacija

Kao predkongresna aktivnost Sedmog međunarodnog prolećnog simpozijuma iz anesteziologije i intenzivne nege (7th Annual Spring Scientific Symposium in Anesthesiology and Intensive Care) 17. aprila 2015. godine, u Nišu, ponovo će za anesteziologe u Srbiji biti održan OLA-On-line Assessment, simulacija pismenog dela Evropskog ispita za anesteziologiju i intenzivnu terapiju.

Evropska Diploma za anesteziologiju i intenzivnu terapiju (EDAIC – The European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care examination), kao dokaz o ispunjavanju postojećih standarda u obrazovanju iz ove profesije, dobija sve veći značaj u Evropi i svetu. Za njeno dobijanje potrebno je položiti ispit čija organizacija je podržana od strane Evropskog udruženja anesteziologa (ESA – European Society of Anaesthesia) i Evropskog udruženja medicinskih specijalista (UEMS – European Union of Medical Specialists). Sam ispit održava se već duži niz godina, organizuje se na različitim jezicima i obavlja  posle završene specijalizacije. Sastoji se iz dva dela, pismenog i usmenog, koji se polažu odvojeno i neophodno je da kandidat položi oba kako bi postao nosilac Evropske diplome. 

Cilj postojanja Evropske Diplome je promocija razvoja kako nacinalnih, tako i evropskih programa edukacije, ali i uspostavljanje visokog standarda obrazovanja među anesteziolozima u Evropi.

On-line Assessment (OLA) je simulacija pismenog ispita, koja se obavlja preko interneta. Ispitivanje je osmišljeno kao deo pripreme i provere znanja budućih kandidata za polaganje ispita za Evropsku Diplomu i predstavlja idealan način unapređenja i procenjivanja edukacije iz anesteziologije i intenzivne nege u različitim zemljama.

OLA je on-line provera znanja koja se sastoji iz dva testa od 60 pitanja sa više ponuđenih odgovora (MCQ), i to sa po 5 ponuđenih odgovora za svako pitanje. To znači da svaka grupa pitanja donosi maksimalan rezultat od 300 bodova, a bodovanje odgovara u potpunosti prvom delu EDAIC ispita: 1 bod za tačan odgovor, 0 bodova za nezaokružen ili pogrešan odgovor. Kandidati dobijaju svoje rezultate putem interneta, ali organizatorima ispitivanja omogućen je uvid u opšti rezultat i ukupan nivo znanja ispitanika. Održava samo na engleskom jeziku, u aprilu svake godine.

Od 2013. godine Srbija se preko aktivnosti svog nacionalnog udruženja za anesteziologe i intenziviste  (UAIS) aktivno uključila u organizaciju OLA simulacije pismenog ispita. Takođe, ove godine je po prvi put na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu bio organizovan i održan pismeni (prvi) deo ispita za  dobijanje Evropske Diplome za anesteziologiju i intenzivnu terapiju.

Organizovanje OLA predstavlja nastavak aktivnosti vezanih za promociju najviših standarda u obrazovanju anesteziologa, kao i želju udruženja da promoviše vrednosti koje Evropska diploma predstavlja, u Srbiji ali i u čitavom regionu.

Pozivamo sve zainteresovane anesteziologe da se jave i popune prijavu za polaganje OLA u aprilu ove godine.

Prijavljivanje za OLA je otvoreno do kraja Decembra 2014. Godine.

Dalje informacije oko organizacije i uslova polaganja biće potom prosleđeni prijavljenim zainteresovanim kandidatima.

Doc. dr Vojislava Nešković, DEAA

Vojnomedicinska akademija, Beograd