PRIJAVA ZA ~Teach the Teachers~ ESA Masterclass

Dešavanja Edukacija

Evropsko udruženje anesteziologa (ESA) organizuje TTT (Teach the Teachers course) kurseve koji su posvećeni razvijanju kvaliteta predavača, ali i osnovnom obrazovanju o savremenim pravcima razvoja medicinske edukacije. Svi anesteziolozi su, tokom svojih redovnih aktivnosti, uključeni u edukaciju drugih, mladjih kolega, povremeno predaju ili uzimaju udela u organizovanje stručnih i profesionalnih sastanaka. TTT kursevi daju mogućnost mladjim anesteziolozima da poboljšaju svoje veštine predavača i edukatora.

Kursevi su sastavljeni od dva modula koji traju nedelju dana, a odvojeni su pauzom od šest meseci. Prva nedelja se organizuje tokom jeseni (oktobar/novembar), dok se druga nedelja organizuje tokom proleća (april/maj).

Ukoliko imate manje od 40 godina, zainteresovani ste da unapredite svoje veštine predavača i edukatora i govorite dobro engleski jezik, možete se prijaviti kao polaznici ovih kurseva.

Nacionalna udruženja predlažu svoje kandidate, koji mogu biti selektovani kao polaznici, prvo od strane samog nacionalnog udruženja a potom i od organizatora TTT kurseva.

Svi troškovi, osim troškova prevoza su pokriveni od strane ESA.

Za više informacija posetite sajt:

https://www.esahq.org/education/teach-the-teacher-course/about-the-course

Pozivamo sve zainteresovane da se jave i popune prijavu za pohađanje TTT kurseva. Rok za prijavljivanje ističe 15-og avgusta.

Molimo zainteresovane anesteziologe popune prijavu na sajtu sa sledećim podacima: ime i prezime, ESA ID broj (ukoliko ga kandidati imaju), titula, datum rodjenja, nacionalnost, kontakt telefon, adresa ustanove i odeljenje na kojem rade, godinu specijalizacije ili godinu položenog specijalističkog ispita, kao i da prilože svoj CV.

Dalje informacije oko organizacije i uslova pohađanja kurseva biće blagovremeno prosleđene prijavljenim kandidatima.