PRISTUP UDRUŽENJU

Dešavanja Edukacija

Poštovane kolege anesteziolozi,

U skladu sa ranijim obaveštenjima koje smo slali našim članovima, želim da Vas obavestim da je predsedništvo Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije napravilo plan i započelo rad na osavremenjivanju organizacije našeg udruženja.

Naša želja je da se Udruženje organizuje kao stručno, naučno i profesionalno udruženje koje će moći da zadovolji potrebe svojih članova, ne samo vezanim za edukaciju i organizaciju naučnih skupova i kontinuirane medicinske edukacije, već i onim koje se odnose na našu profesionalnu afirmaciju i rad na unapređenju statusa i uslova rada anesteziologa.

Vama je poznato da je još od vremena osnivača udruženja, Prof dr Dragana Vučovića usvojeno da svi anesteziolozi koji rade u Srbiji, bez plaćanja članarine, mogu da budu i jesu članovi UAIS-a. Međutim, nikada evidencija članova nije urađena, članovi nemaju članske karte i nikada nisu potvrdili svoje slaganje sa time da budu članovi.
U skladu sa Ustavom naše zemlje, da bismo mogli da predstavljamo naše kolege kao članove, njihova zvanična potvrda i pristupanje udruženju mora da postoji.

Iz tih razloga Vas molimo, da ukoliko želite da budete članovi udruženja, popunite pristupnicu Udruženja anestziologa i intenzivista Srbije online, ili je download-ujte i popunjenu pošaljite mailom ili postom.

Pristupnice će biti dostupne i na svim naučnim i javnim skupovima koje organizuje UAIS.

Članarinu i dalje nećemo uvoditi.

Kao članovi UAIS-a, možete ostvariti sledeće prednosti:

1) Da aktivno učestvujete u radu udruženja, birate ili se kandidujete i budete birani za poziciju u Predsedništvu udruženja
2) Da predlažete projekte ili programe za unapređenje rada i edukacije anesteziologa, u svojoj sredini ili u celoj zemlji
3) Imate prednost u objavljivanju radova u našem osavremenjenom, open access časopisu SJAIT
4) Popust prilikom plaćanja kotizacije za sve skupove i događaje koje organizuje udruženje
5) Mogućnost da bez plaćanja postanete pridruženi član Evropskog udruženja anesteziologa (ESA), što Vam omogućava:

  • Besplatan pristup časopisima European Journal of Anaesthesiology (EJA), Current Opinion in Critical Care Current Opinion in Anaesthesiology i ESA Newsletter
  • Pristup ESA sajtu sa svojim personalnim login-om i passwordom
  • Popust prilikom plaćanja kotizacije za Euroanestezija kongrese

Ukoliko imate svoje predloge, želje ili ideje kako bi UAIS mogao i trebalo da izgleda, ohrabrujem Vas da ih pošaljete meni ili na zvaničnu adresu udruženja (saaioffice@gmail.com, info@uais.rs), kako bismo mogli da ih sagledamo, ali i dobijemo informaciju kako zapravo naši članovi doživljavaju svoje profesionalno udruženje.

S poštovanjem,

Prof. dr Nebojša Lađević
Predsednik UAIS
Pristupnica UAIS