<!–:sr–>Prva Centralno i istočno evropska konferencija o sepsi, SepsEast 2012 <!–:–>

Dešavanja Edukacija

Prva Centralno i istočno evropska konferencija  o sepsi, SepsEast 2012 biće održana u Budimpešti od 19-23. septembra 2012. godine.

 Konferencija ima za cilj okupljanje eksperata i učesnika iz centralne i istočne Evrope sa ciljem da se stručnjaci iz ovog dela Evrope afirmišu i dobiju priliku za učešće casino canada u rešavanju kontroverznih pitanja iz ove oblasti.

 Moto SepsEast-a je: Kontroverzne teme-Šta Vi radite u svojoj praksi?

 Sve informacije se mogu dobiti na sajtu: www.sepseast.eu