Rezultati izbora UAIS mart 2019

Dešavanja

 

Rezultati izbora za organe UAIS mart 2019 godine

 

Prema usvojenom statutu UAIS, organi UAIS su skupština i upravni odbor. Upravni odbor ima 11 (jedanaest) članova i to:

 1. Predsednik
 2. Sekretar
 3. 8 (osam) članova upravnog odbora
 4. prethodni predsednik.

Na izborima održanim od 12 do 16 marta 2019 godine elektronskim putem, pravo glasa imalo je 420  članova UAIS kojima je na email adresu upućen jedinstveni link za glasanje. Svoje pravo glasa ostvarilo je 89 članova udruženja.

Rezultati glasanja su sledeći:

 1. Prof. dr Nebojša Ladjević – 78 glasova
 2. Asistent dr Goran Rondović – 74 glasa

Upravni odbor:

 1. Prof.dr Simić Dušica – 87 glasova
 2. Docent dr Ivan Palibrk – 87
 3. Docent dr Dušica Stamenković – 84
 4. Prof.dr Janković Radmilo – 84
 5. Asistent dr Drgana Unić – Stojanović – 83
 6. Prof.dr Jevđić Jasna – 75
 7. dr Mirjana Kendrišić – 71
 8. dr Gordana Jovanovic – 71
 9. Asistent dr Miodrag Milenović – 70

Grafički prikaz rezultata glasanja:

Na osnovu ostvarenih rezultata, izabrani predstavnici UAIS su:

 

 1. Predsednik – Prof. dr Nebojša Ladjević
 2. Sekretar i član upravnog odbora – Asistent dr Goran Rondović

Članovi upravnog odbora:

 1. Prof.dr Simić Dušica
 2. Docent dr Ivan Palibrk
 3. Docent dr Dušica Stamenković
 4. Prof.dr Janković Radmilo
 5. Asistent dr Drgana Unić – Stojanović
 6. Prof.dr Jevđić Jasna
 7. dr Mirjana Kendrišić
 8. dr Gordana Jovanovic
 9. Prof. dr Vojislava Nešković – prethodni predsednik