Sesija MLADIH LEKARA: TAKMIČENJE FINAL 4!

Dešavanja

“XIII Kongres anesteziologa i intenzivista Srbije”, 22-25. Novembar 2018., Beograd

OBAVEŠTENJE

Sesija MLADIH LEKARA: TAKMIČENJE FINAL 4!

Pozivamo Vas da učestvujete u takmičenju organizovanom za mlade lekare koji se bave anesteziologijom ili intenzivnom terapijom.

Konkurs je otvoren za: studente medicine, kliničke lekare i lekare na specijalizaciji.

Bira se najbolja prezentacija, najbolje napisan apstrakt i najbolji naučni projekat.

Molimo Vas da sažetke pripremite u skladu sa priloženim uputstvom. 

Uputstvo za pripremu i slanje sažetaka:

Krajnji rok: Oktobar 20, 2018

Dužina: Sažeci mogu sadržati maksimum 250 reči.

Tačnost podataka navedenih u sažetku je odgovornost autora.

 Sažeci koji nisu u skladu sa dole navedenim uputstvima će biti odbijeni.

Preporučujemo da se pogledaju sažeci sa ESA kongresa prethodnih godina koji su dostupni online.

Uputsvo za pisanje sažetaka

  • Sažetak treba da sadrži originalan rad ili prikaz slučaja iz oblasti anesteziologije i intenzivne terapije. Apstrakti treba da sadrže rezultate koji nisu do sada publikovani.
  • Maksimalni broj reči u naslovu je 15.
  • Za svakog autora navesti prezime, srednje slovo i puno ime .
  • Navesti ustanovu u kojoj autor radi, jer će se naziv ustanove pojaviti u programu kongresa.
  • Sažeci imaju četiri segementa:Uvod  i Metodologija, koji sadrže definisan cilj istraživanja i korišćenu metodologiju; Rezultati i Zaključak, u kojima se iznose rezultati studije i njen uticaj na praksu.
  • Sažeci su pisani standardnim engleskim jezikom i prate pravila engleskog pravopisa. Apstrakti neadekvatno napisani će biti odbijeni.

Sažetke slati na e-mail: info@uais.rs

Subject: Abstract Contest Final 4!