Šesti Slovenački internacionalni kongres anesteziologa

Dešavanja Edukacija

Šesti Slovenački internacionalni kongres anesteziologa održaće se u Portorožu, 11. i 12. maja 2013. godine.

 

Teme kongresa su:

-Monitoring vitalnih funkcija u anesteziji i intenzivnoj terapiji

-Ultrazvuk u anesteziji i intenzivnoj terapiji

-Sedacija

-Koagulacija

-Nutricija hirurških bolesnika

-Anestezija u ginekologiji i porodiljstvu

 

Više informacija na sajtu: www.szaim.org