Škola anestezije – seminar Vojnomedicinska akademija

Dešavanja

Seminar pod nazivom „Škola anestezije i intenzivne terapije“ u organizaciji Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju Vojnomedicinske akademije održan je od 21. do 22. maja 2015. godine na VMA.

Uvodno predavanje održao je zastupnik načelnika Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA pukovnik doc. dr Milić Veljović i istakao da ova treća po redu „Škola anestezije“ u izvesnoj formi postoji od 1946. godine što se ujedno smatra i začetkom anesteziologije na našim prostorima i da je kontinuirana edukacija mladih anesteziologa jedan od primarnih zadataka Klinike. Govorio je takođe o organizaciji rada na Klinici, a deo predavanja bio je posvećen aktuelnim tehnikama u svakodnevnom radu.
Tokom prvog dana teorijske edukacije trideset polaznika je imalo priliku da čuje najnovija istraživanja o konceptu reverzije i značaju duboke neuromišićne blokade, hemodinamskom monitoringu, kao i o antibiotskim terapijama i najčešćim infekcijama u jedinicama intenzivnog lečenja. Drugi dan edukacije bio je namenjen praktičnoj nastavi i prikazima slučajeva u operacionim salama i Odeljenju za intenzivnu terapiju VMA.