Uže specijalizacije iz oblasti Pedijatrijske anesteziologije i Kardiovaskularna i Torakalna anestezija

Dešavanja

Uvažene kolege 

Odobreni su programi za dve uže specijalizacije anesteziologije i to za Pedijatrijsku anesteziologiju i Kardiovaskularnu i torakalnu anesteziju. Programi su objavljeni u Sl.glasniku br.53 od 11.jula na str 188

Na stranici Službenog glasnika R.S. možete naći više informacija o uslovima za obavljanje ovih specijalizacija i programu užih specijalizacija.