XIII Kongresu anesteziologa i intenzivista Srbije

Dešavanja

Poštovane kolege i prijatelji,

U ime Predsedništva Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije,  Organizacionog i Naučnog odbora, pozivam Vas da se prijavite za učešće na “XIII Kongresu anesteziologa i intenzivista Srbije”,  koji će se održati u Beogradu, u hotelu Crowne Plaza, od 22.  do 25. novembra 2018. godine.

Kongres je naš najvažniji i najveći naučni i stručni skup, koji će ove godine okupiti veliki broj stranih i domaćih predavača. Biće organizovan značajan broj predkongresnih aktivnosti: simpozijum o bezbednosti bolesnika (koji će biti održan po prvi put), kursevi iz primene ultrazvuka u anesteziji i intenzivnoj terapiji (Focus echo i regionalna anestezija), radionice o rešavanju otežanog disajnog puta i sumulacije kritičnih situacija u anesteziji. U okviru zvaničnog programa održaće se predavanja iz anestezije i intenzivne terapije, mehaničke ventilacije, terapije bola, hemodinamskog monitoringa, kliničke primene preporuka i protokola u lečenju i biće obradjeno još mnogo zanimljivih tema. Planirane su brojne interaktivne sesije i diskusije, što će omogućiti široku razmenu informacija izmedju učesnika kongresa.

Pozivamo Vas da se prijavite i budete učesnik kongresa, koji će Vam ponuditi mnogo kvalitetnih sadržaja.

Preliminarni program, sa pregledom svih planiranih aktivnosti i sesija, će biti dostupan uskoro!

U ime Organizacionog i Naučnog odbora kongresa,
kao i Predsedništva Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije,

Doc. dr Vojislava Nesković, DEAA
Predsednik UAIS