XIII Serbian Congress of Anesthesiologists and Intensivists – PHOTOS

Dešavanja

Poštovane kolege 

Ovde možete preuzeti fotografije sa XIII Kongresa. 

LINK 

SIMULACIJA – radionica 

Fotografija korisnika Udruženje Anesteziologa Intenzivista SrbijeFotografija korisnika Udruženje Anesteziologa Intenzivista Srbije

Fotografija korisnika Udruženje Anesteziologa Intenzivista Srbije

 

Svečana Večera 

Fotografija korisnika Udruženje Anesteziologa Intenzivista SrbijeFotografija korisnika Udruženje Anesteziologa Intenzivista Srbije

Fotografija korisnika Udruženje Anesteziologa Intenzivista SrbijeFotografija korisnika Udruženje Anesteziologa Intenzivista Srbije

Fotografija korisnika Udruženje Anesteziologa Intenzivista SrbijeFotografija korisnika Udruženje Anesteziologa Intenzivista Srbije

Thoracic workshop 

Fotografija korisnika Udruženje Anesteziologa Intenzivista SrbijeFotografija korisnika Udruženje Anesteziologa Intenzivista Srbije

Fotografija korisnika Udruženje Anesteziologa Intenzivista SrbijeFotografija korisnika Udruženje Anesteziologa Intenzivista Srbije

Fotografija korisnika Udruženje Anesteziologa Intenzivista Srbije

EDAIC i kviz

Fotografija korisnika Udruženje Anesteziologa Intenzivista SrbijeFotografija korisnika Udruženje Anesteziologa Intenzivista Srbije

Fotografija korisnika Udruženje Anesteziologa Intenzivista SrbijeFotografija korisnika Udruženje Anesteziologa Intenzivista Srbije

Fotografija korisnika Udruženje Anesteziologa Intenzivista Srbije