PETI PROLEĆNI MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM IZ ANESTEZIJE I INTENZIVNE TERAPIJE

Dešavanja Edukacija

KATEDRA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNO LEČENJE,

MEDICINSKI FAKULTET, UNIVERZITET U NIŠU, SRBIJA

PETAK, 19. APRIL – NEDELJA, 21. APRIL 2013, NIŠ, SRBIJA

ORGANIZUJE

PETI PROLEĆNI MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM

IZ ANESTEZIJE I INTENZIVNE TERAPIJE

U SARADNJI SA:

UDRUŽENJEM ANESTEZIOLOGA I INTENZIVISTA SRBIJE I

SEKCIJOM ZA ANESTEZIOLOGIJU, INTENZIVNO LEČENJE I TERAPIJU BOLA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

 

Peti prolećni međunarodni simpozijum iz anestezilogije i intenzivne terapije predstavlja jedinstven i  multidisciplionaran skup, koji okuplja predavače i učesnike različitih profila koji se u rutinskom radu svakodnevno susreću sa problemima na ovom polju.U okviru stalne težnje za poboljšanjem kvaliteta i modernizacijom rada, ovakav skup umnogome doprinosi održavanju stare i uspostavljanju nove saradnje sa kolegama. Organizovan je od strane katedre za anesteziju  i intenzivno lečenje, Medicinskog fakulteta, Univerziteta  u Nišu, u saradnji sa Udruženjem anesteziologa i intenzivista Srbije i Sekcijom za anesteziologiju, intenzivnu terapiju i terapiju bola Srpskog lekarskog društva.Naučni program skupa dobio je podršku gotovo svih najznačajnijih strukovnih udruženja kako u  zemlji,  tako i u  inostranstvu, čime je potvrđen kvalitet i značaj naučnog skupa u regionu i šire. Učesnici  će imati priliku da u toku tri dana prisustvuju vrhunskim predavanjima, što potvrđuje i  impresivna lista predavača , takođe će i biti u mogućnosti da učestvuju u radu praktičnih radionica.

Program simpozijuma

Prijavni list