Prvi Put u Srbiji: Održan je Evropski ispit iz anestezije i intenzivne terapije (EDAIC part I)

Dešavanja Edukacija

Na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, 20.septrembra 2014. godine, prvi put je  u Srbiji održan pismeni deo Evropskog ispita za anesteziju i intenzivnu terapiju, EDAIC part I. Ispit je polagalo šest kandidata: četiri iz Srbije i po jedan kandidat iz susedne Hrvatske i sa Kosova. Domaćin i organizator ispita je dr sci. med.Vojislava Nešković saVojnomedicinske akdemije, dok je gost i supervizor bio dr Bazil Ateleanu iz Velike Britanije. Ispit je protekao u skladu sa svim zahtevima Evropskog udruženja anesteziologa (ESA), koje je organizator i pokrovitelj ovog ispita za dobijanje Evropske diplome iz anestezije i intenzivne terapije (EDAIC).

Beograd, Srbija i Vojnomedicinska akademija su se upisali u kartu evropskih centara koji podržavaju edukaciju u anesteziji i intenzivnoj terapiji i zalažu se za promociju visokih standarda u obrazovanju anesteziologa. Pored toga, otvorena je mogućnost za srpske i evropske anesteziologe, posebno iz regiona, da polažu ispit u našoj zemlji. U narednim godinama očekujemo sve veći broj kandidata koji će odabrati Beograd kao centar za polaganje ispita, što će doprineti našoj daljoj promociji i ugledu.