DRUGI SIMPOZIJUM AKTIVA ZA TRETMAN BOLA U REHABILITACIJI SEKCIJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD

Dešavanja

“Bolni sindromi glave i vrata – od neodoumica do rešenja“
“HEAD AND NECK PAIN SYNDROMS, FROM DILEMAS TO SOLUTION”

10. oktobar 2015.
Sava centar, Beograd, sala 2
OCTOBER 10th 2015, SAVA CENTAR, HALL 2, BELGRADE
http://pain-belgrade.info/images/PROGRAM%20MASTER%20CLASS%202015.pdf

http://pain-belgrade.info/images/WELCOME%20mirko%20simpozijum.pdf

program možete videti i download -ovati na sajtu

http://www.pain-belgrade.info/