Dešavanja

Dešavanja

Sesija MLADIH LEKARA: TAKMIČENJE FINAL 4!

“XIII Kongres anesteziologa i intenzivista Srbije”, 22-25. Novembar 2018., Beograd OBAVEŠTENJE Sesija MLADIH LEKARA: TAKMIČENJE FINAL 4! Pozivamo Vas da učestvujete u takmičenju organizovanom za mlade lekare koji se bave anesteziologijom ili intenzivnom terapijom. Konkurs je otvoren za: studente medicine, kliničke lekare i lekare na specijalizaciji. Bira se najbolja prezentacija, najbolje napisan apstrakt i najbolji naučni […]
Dešavanja

Fondacija Svetlana Ceca Erdeljan – konkurs

Poštovane kolege, članovi Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije, Fondacija ~ Svetlana Ceca Erdeljan~ koja je osnovana u znak sećanja i poštovanja prema našoj koleginici,  koja je ostavila značajan trag u našoj profesiji, i dalje je u bliskoj saradnji sa našim udruženjem.  Naš zajednicki cilj je promocija obrazovanja, struke i profesionalnosti u srpskoj anesteziji. Nagrada koja […]
Dešavanja

XIII Kongresu anesteziologa i intenzivista Srbije

Poštovane kolege i prijatelji, U ime Predsedništva Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije,  Organizacionog i Naučnog odbora, pozivam Vas da se prijavite za učešće na “XIII Kongresu anesteziologa i intenzivista Srbije”,  koji će se održati u Beogradu, u hotelu Crowne Plaza, od 22.  do 25. novembra 2018. godine. Kongres je naš najvažniji i najveći naučni i stručni skup, koji […]
Dešavanja

ANAESTHESIA 2018 – 15th Congress of Anesthesiology and Ιntensive Medicine and 1st Greek-Serbian Anesthesiology Meeting

Poštovane kolege. Ponavljamo poziv za učestvovanje na 15-om kongresu anestezije i intenzivne medicine Udruženja anesteziologa i intenzivista Grčke i ujedno i Prvom Grčko-Srpskom Anesteziološkom skupu. Prvi zajednički simpozijum u sardanji dva nacionalna udruženja anesteziologa. Za članove UAIS obezbeđene su povlašćene cene kotizacija. Prijavu za učešće na ovom simpozijumu možete napraviti samostalno putem linka koji se […]
Dešavanja

Otvorene su prijave za međunarodni konkurs International Medis Awards for Medical Research 2018

Stručni žiri za dodelu nagrade International Medis Awards već peti put zaredom raspisuje konkurs International Medis Awards for Medical Research za najbolja medicinska dostignuća u regiji srednje i jugoistočne Evrope. U 2018. godini pozivamo na učestvovanje sve lekare i farmaceute sa područja farmacije, gastroenterologije, ginekologije, intenzivne medicine (sa anesteziologijom), neurologije, oftalmologije, pedijatrije, pulmologije (sa alergologijom) […]
Dešavanja

Uže specijalizacije iz oblasti Pedijatrijske anesteziologije i Kardiovaskularna i Torakalna anestezija

Uvažene kolege  Odobreni su programi za dve uže specijalizacije anesteziologije i to za Pedijatrijsku anesteziologiju i Kardiovaskularnu i torakalnu anesteziju. Programi su objavljeni u Sl.glasniku br.53 od 11.jula na str 188 Na stranici Službenog glasnika R.S. možete naći više informacija o uslovima za obavljanje ovih specijalizacija i programu užih specijalizacija.