Bezbednost bolesnika

Bezbednost bolesnika

Helsinška deklaracija

Helsinška deklaracija o bezbednosti bolesnika naglašava ulogu i značaj anesteziologa u promociji i razvoju kuture bezbednosti tokom hirurškog lečenja bolesnika. Od juna 2009. godine predstavnici Evropskog odbora za anesteziologiju (European Board of Anaesthesiology – EBA) i Evropskog udruženja anesteziologa (European Society of Anaesthesiology – ESA) uz saradnju sa brojnim saradnicima i predstavnicima nacionalnih udruženja, sastavili […]