Bezbednost bolesnika

Bezbednost bolesnika

Prvi Simpozijum o bezbednosti bolesnika u Srbiji

  U susret Prvom Simpozijumu o bezbednosti bolesnika u Srbiji 23.11.2018, Crowne Plaza, Beograd Predkongresna aktivnost XIII Kongresa anesteziologa i intenzivista Srbije   ZAKON-O-PRAVIMA-PACIJENATA Strategija-AZUS-a-za-bezbednost-pacijenta Strategija Za Stalno Unapredjenje Kvaliteta Zdravstvene Zastite I Bezbednosti Pacijenata WHO Patient safety  The_European_Board_of_Anaesthesiology.2 – The European Board of Anaesthesiology recommendations for safe medication practice      
Bezbednost bolesnika

Critical Incident reporting system – disajni put – primer

Poštvane kolege  U skladu sa kampanjom bezbednosti u anesteziji i prijavljivanja neželjenih događaja, iznosimo vam primer upitnika za preoperativno i postoperativno ispitivanje disajnog puta. Preoperativna procena disajnog puta- QF Postoperativna evaluacija otežanog disajnog puta – QF Obrazloženje_primene_Upitnika_Disajni_put.v3   Upitnici kao primer dostupni su zahvaljujući ljubaznosti autora upitnika – dr Ana Popadić Vojnomedicinska Akademija.  Upitnici za […]
Bezbednost bolesnika

Helsinška deklaracija

Helsinška deklaracija o bezbednosti bolesnika naglašava ulogu i značaj anesteziologa u promociji i razvoju kuture bezbednosti tokom hirurškog lečenja bolesnika. Od juna 2009. godine predstavnici Evropskog odbora za anesteziologiju (European Board of Anaesthesiology – EBA) i Evropskog udruženja anesteziologa (European Society of Anaesthesiology – ESA) uz saradnju sa brojnim saradnicima i predstavnicima nacionalnih udruženja, sastavili […]