• Važno obaveštenje: Promena urednika Časopisa SJAIT

  17. jul 2015.

  Važno obaveštenje: Promena urednika Časopisa SJAIT

  Prva sednica novoizabranog Predsedništva UAIS održana je 22.6.2015. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, kada se Predsedništvo trajno opredelilo za transparentno, zakonsko i regularno delovanje u narednom periodu, što ga obavezuje za uvođenje novih procedura, protokola kao i osavremenjivanje postojećeg statuta Udruženja.

  Obaveštavamo članstvo da Prof. Kalezić više nije urednik časopisa SJAIT i da shodno tome nema prava na bilo kakve aktivnosti i komunikaciju sa članstvom u tom svojstvu.

  Na održanoj sednici Predsedništva, za predsednika uredjivačkog odbora časopisa imenovan je Doc. dr Nebojša Lađević, koji će tu funkciju vršiti do izbora novog urednika časopisa i koordinirati u ime Predsedništva UAIS sve uređivačke aktivnosti vezane za časopis.

  Novoizabrano Predsedništvo udruženja prema važećem statutu postavlja urednika časopisa SJAIT, i jednoglasno je odlučeno da je u predstojećem periodu potrebno uspostaviti proceduru izbora urednika.

  Međutim, dosadašnji urednik časopisa SJAIT, Prof. Nevena Kalezić, prekršila je sve odluke Predsedništva i neovlašćeno odštampala poslednji broj časopisa SJAIT.

  O regularnosti poslednjeg broja časopisa SJAIT članstvo će biti pravovremeno obavešteno.  Interesi autora i Udruženja biće zaštićeni.

  U prilogu:

  • Pisma Doc. dr Nebojše Lađevića vezane za aktivnosti u prethodnom periodu
  • Pismo Predsednika Udruženja Doc. Dr Vojislave Nešković članovima Predsedništva vezano za neovlašćeno štampanje poslednjeg broja časopisa SJAIT

   Pismo clanovima Predsednistva

  SJAIT pismo za Predsednicu UAIS 16.07.2015.

  SJAIT pismo za Predsednicu UAIS

   

 • Škola anestezije – seminar Vojnomedicinska akademija

  28. maj 2015.

  Seminar pod nazivom “Škola anestezije i intenzivne terapije” u organizaciji Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju Vojnomedicinske akademije održan je od 21. do 22. maja 2015. godine na VMA.

  Uvodno predavanje održao je zastupnik načelnika Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA pukovnik doc. dr Milić Veljović i istakao da ova treća po redu “Škola anestezije” u izvesnoj formi postoji od 1946. godine što se ujedno smatra i začetkom anesteziologije na našim prostorima i da je kontinuirana edukacija mladih anesteziologa jedan od primarnih zadataka Klinike. Govorio je takođe o organizaciji rada na Klinici, a deo predavanja bio je posvećen aktuelnim tehnikama u svakodnevnom radu.
  Tokom prvog dana teorijske edukacije trideset polaznika je imalo priliku da čuje najnovija istraživanja o konceptu reverzije i značaju duboke neuromišićne blokade, hemodinamskom monitoringu, kao i o antibiotskim terapijama i najčešćim infekcijama u jedinicama intenzivnog lečenja. Drugi dan edukacije bio je namenjen praktičnoj nastavi i prikazima slučajeva u operacionim salama i Odeljenju za intenzivnu terapiju VMA.
 • ESA Trainee Network

  22. maj 2015.

  In 2014, the ESA By-laws were changed to give all trainees voting rights at the General Assembly and to allow  2 Trainee Representatives to sit on the ESA Council with full voting rights to represent all European trainees. 

  The current Trainee Representatives are Diogo Sobreira Fernandes (Portugal)  and Michela Rauseo  (Italy).

  With the full support of the ESA Board, the NASC and the ESA Academy, Dr Sobreira Fernandes and Dr Rauseo aim to setup an ESA Trainee Network to facilitate communication and the flow of information amongst European Trainees on one side, and to the ESA Council and Board of Directors at the other side.  Through this network the ESA will promote training, education and opportunities for trainees throughout Europe and very importantly receive feedback from trainees about their needs and expectations from the Society.

  To get this very important initiative off to a start, the Representatives have compiled a survey to be able to give initial feedback during the Council and NASC meetings in Berlin. Please would you circulate this survey amongst the Trainee Members of your society and encourage them to complete it by Monday 25 May.

  Please complete and circulate the Trainee Network Survey here

   

  Trainees at Euroanaesthesia:

  There will be an ESA Trainee booth on the ESA stand where trainees can meet Dr Sobreira Fernandes (sobreirafernandes@gmail.com) together with other ESA Trainee Members and find out more about the ESA Trainee Network and the educational and training opportunities available through ESA membership.

   Sixteen National Societies will participate in the National Societies Village and will present opportunities and training programmes available in their countries. 

  Please make sure you and your trainees visit both these areas.

  Thank you for your time and enthusiasm! 

  Dan Longrois

  Andreas Sandner-Kiesling

  Diogo Sobreira Fernandes

  Michela Rauseo 

  NASC Chairperson

  ESA Academy Chairperson

  Trainee Representative

  Trainee Representative

 • Preporuka UAIS

  21. april 2015.

   

 • Uspešno organizovan jos jedan OLA (On-line assessment) u Srbiji

  Kao predkongresna aktivnost Sedmog medjunarodnog naučnog simpozijuma iz anestezije i intenzivne terapije, u Nišu, 17.4.2015. treći put je održan OLA (On-line assessment), za Evrospki ispit iz anestezije i intenzivne terapije (EDAIC).

  Preko 600 kandidata širom sveta, među kojima 11 kandidata iz Srbije i 3 iz susedne Bosne i Hercegovine, polagalo je u isto vreme ovaj ispit.

  Srbija je još jednom bila deo velikog događaja, a kandidati su mogli još jednom da provere svoje znanje.

  Imali smo veliku čast, da je od svih centara u svetu, upravo u Nišu kandidate pozdravio i prisustvovao početku ispita Prof Zeev Goldik, izabrani Predsednik Evropskog udruženja anesteziloga (ESA President elect) i višegodišnji predsedavajući ESA Ispitnog komiteta za Evropsku diplomu (ESA Examination Committee).

  Ovo je ujedno i prilika za razmenu iskustava i nova poznanstva sa anesteziolozima iz drugih zemalja u regionu.

  Da li biste i vi učestvovali iduće godine?

  Pratite obaveštenja na našem sajtu!

  https://www.facebook.com/pages/Serbian-Association-of-Anesthesiologist-and-Intensivists/355829541269714?sk=timeline

  Pratite obaveštenja na našem sajtu!

 • Evropska diploma iz anesteziologije i intenzivnog lečenja (EDAIC) – Polažite u svojoj zemlji

  13. april 2015.

  Prijavite se za polaganje prvog, pismenog dela ispita za Evropsku diplomu iz anesteziologije i intenzivnog lečenja (EDAIC) na Vojnomedicinskoj akademiji

  EDAIC u Srbiji

  Iskoristite priliku da EDAIC part I polažete u svojoj zemlji!

  Evropska diploma iz anesteziologije i intenzivnog lečenja (EDAIC) je ispit koji se organizuje na više jezika i polaže u dva dela posle završene specijalizacije. Ovim ispitom se proverava znanje iz bazičnih nauka i kliničkih oblasti koje su relevantne za anesteziologe. EDAIC je podržana od Evropskog borda za anesteziologiju (EBA) Evropske unije medicinskih specijalnosti (UEMS).

  Vojnomedicinska akademija u Beogradu je od 2014. godine jedan od evropskih centara sa akreditacijom za organizovanje i održavanje prvog dela (Part I) ispita za Evropsku diplomu.

  Za ovu godinu se EDAIC part I održava 19 septembra 2015.

  Ispit se sastoji od dva testa od po 60 pitanja (MCQ- multiple choice questions). Svaki test se polaže u trajanju od 2 sata (ukupno 4 sata). Svako pitanje ima po 5 ponuđenih odgovora; svaki odgovor se obeležava kao tačan ili netačan. Prvi test obuhvata oblasti bazičnih nauka, pitanja iz fiziologije (20 pitanja), farmakologije (20 pitanja) i fizike, kliničkih merenja i statistike (20 pitanja). Na drugom testu su pitanja is kliničke prakse, uključujući opštu i regionalnu anesteziju, specijalizovanu anesteziju, intenzivno lečenje, internu i urgentnu medicinu.

  Za sada će na Vojnomedicinskoj akademiji moguće polagati ispit na engleskom jeziku.

  Pismeni deo ispita je neophodno položiti da bi se polagao i usmeni deo; oba dela su neohodna za dobijanje Diplome. Danas se ova diploma smatra posebnom kvalifikacijom i titulom koja se prepoznaje. Ona obezbeđuje okvir neophodnog znanja koje je danas prihvatljivo u Evropi, kao i podsticaj za učenje, podučavanje i podizanje standarda u anesteziji.

  Vojnomedicinska akademija na ovaj način, promovišući ideju Evropske diplome za anesteziju i intenzivno lečenje i organizovanjem prvog dela ispita (Part I, EDAIC) želi da utiče na podizanje standarda obrazovanja anesteziologa u Srbiji, i učini naše lekare prepoznatljivim na mapi Evrope. U isto vreme, kako je VMA zvanični centar za polaganje ovog dela ispita, svi kandidati iz drugih zemalja koji odaberu da polažu ispit u Srbiji, biće u isto vreme i naši gosti, što je prilika za promociju naše zemlje i anesteziologa koji ovde uče i rade.

  Prijavljivanje za ispit (registraciju) treba obaviti na ESA sajtu najkasnije do 29.4.2015.

  Detaljne informacije o propozicijama i preporučenoj literaturi mogu se naći na sajtu:

  www.esahq.org/education/edaic/aboutwww.esahq.org/education/edaic/about

  Na Vojnomedicinskoj akademiji, za sve potrebne informacije možete kontaktirati dr sci med Vojislavu Nešković, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju, email: vojkan43@gmail.com.

   

 • 34 – ti Kongres evropskog udruženja regionalne anestezije i terapije bola ESRA 2015

  28. mart 2015.

  34- ti kongres evropskog udruženja reginoanlne anestezije i terapije bola ove godine se održava u Ljubljani od 2 do 5 septembra 2015 godine. Za predstavnike sledećih zemalja predviđen je značajan popust na cenu za učešće na ovom kongresu. (Bosna i Hercegovina, Srbija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Makedonija).

  Drage kolege, posetite stranicu evropskog udruženja  putem linka koji se nalazi ispod da bi ste saznali više o predstojećem kongresu. 

  Rok za ostvarivanje ovog popusta je 30 Mart 2015 

  http://esra2015.kenes.com/

 • Pismo članovima UAIS – Doc. dr Vojislava Nešković, predsednik UAIS

  18. mart 2015.

  Poštovane i drage kolege anesteziolozi,

  Na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu je 20.02.2015 god. održana izborna skupština našeg Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije (UAIS), sazvana od strane prethodnog Predsednika, Pukovnika.prof.dr Predraga Romića.

  Ovo je bila redovna Izborna skupština, koja se održava svake četvrte godine, po isteku mandata prethodno izabranog Predsedništva i Predsednika udruženja.

  Rezultat ovih izbora jeste novoizabrano Predsedništvo koje broji 11 članova u sledećem sastavu:

  1) Doc.dr Vojislava Nešković (Predsednik)

  2) Doc.dr Nebojša Lađević (Potpredsednik)

  3) Prof.dr Radmilo Janković

  4) Doc.dr Milić Veljović

  5) Doc.dr Dušica Stamenković

  6) Prof.dr Nada Popović

  7) Prof.dr Dušica Simić

  8) dr Miodrag Milenović

  9) Prof.dr Jasna Jevđić

  10) Prof.dr Ljiljana Gvozdenović

  11) Ass.dr Gordana Jovanović

  Pored ovih redovnih članova, pukovnik. prof. dr Predrag Romić je, kao prethodni predsednik, kooptiran kao dvanaesti član, dok je prof.dr Dragan Vučović izabran za počasnog člana Predsedništva.

  Kao novi Predsednik UAIS, na samom početku svog mandata, želim da Vas obavestim o prvim koracima i planovima novo-izabranog Predsedništva.

  Poslednjih godina, iako relativno malo udruženje koje predstavlja oko 1000 anesteziologa iz Srbije, koliko nas ukupno ima, UAIS je postao prilično vidljiv u svojim aktivnostima u zemlji a i u Evropi. Naši članovi su postali prepoznatljivi predstavnici u nekoliko komiteta u Evropskom udruženju anesteziologa (ESA). U  isto vreme, UAIS je pokrovitelj gotovo svih stručnih sastanaka koji se održavaju u našoj zemlji. Najveći skupovi, kao što su Kongres (poslednji održan u oktobru prošle godine)  i Anglo – srpski dani, predstavljaju najveće aktivnosti našeg udruženja. Uključili smo se i u najznačajnije edukativne aktivnosti ESA, kao što su OLA (On line assessment) i prvi, pismeni deo Evropskog ispita iz anestezije i intenzivne terapije (EDAIC), koji se sada održavaju i u našoj zemlji.

  Smatram da je potrebno osavremeniti organizaciju UAIS što će omogućiti transformaciju u moderno evropsko udruzenje, koje u potpunosti štiti interese članstva i obezbedjuje razvoj naše profesije. Shodno tome, prva važna aktivnost koju će Predsedništvo preduzeti, biće promena statuta udruženja. Formirana je komisija od tri člana, u sastavu: prof.dr Radmilo Janković, doc.dr Nebojša Lađević , i doc. dr Vojislava Nešković, čiji je zadatak da napravi predlog novog statuta i organizacije udruženja.

  Pored osavremenjivanja, naš cilj jeste da članovi UAIS, a to su zapravo svi anesteziolozi  (uključujući i lekare na specijalizaciji) koji žive i rade u Srbiji, počnu da aktivno učestvuju u životu i aktivnostima udruženja i da ga dožive kao pravog predstavnika svoje struke na ovim prostorima.

  Trudićemo se da Vas o svim predlozima, promenama i rešenjima blagovremeno obavestimo, objavljivanjem svih releventnih informacija na našem sajtu (http://www.uais.rs), zbog čega Vas sve ohrabrujem da ga pratite i aktivno koristite.

  Ukoliko imate sopstvene predloge, želje ili ideje kako da se unaprede organizacija ili aktivnosti UAIS, molimVas da ih pošaljete meni (vojkan43@gmail.com) ili na zvanične adrese udruženja (saaioffice@gmail.com, info@uais.rs).  Sve Vaše predloge ćemo pažljivo razmotriti I pokušati da ih podržimo, odnosno ugradimo u novi statut udruženja.

  Sa iskrenom željom da će UAIS u narednom periodu nastaviti da se razvija na zadovoljstvo članstva, nadam se da će novo Predsedništvo opravdati ukazano poverenje.

  S poštovanjem,

  Doc. dr Vojislava Nešković

  Predsednik UAIS