SJAIT
ČASOPIS OTVORENI PRISTUP

Serbian Journal of
Anesthesia and Intensive Therapy - SJAIT

“Anestezija i intenzivna terapija” je časopis otvorenog pristupa koji objavljuje recenzirane naučne i stručne članke o teorijskim i kliničkim aspektima anesteziologije, intenzivne terapije, reanimacije i terapije bola.

Broj: 5-6; Godište: 38; ISSN 2466-488X (Online)


Otvori časopis »
Dešavanja

XIII Kongresu anesteziologa i intenzivista Srbije

Poštovane kolege i prijatelji, U ime Predsedništva Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije,  Organizacionog i Naučnog odbora, pozivam Vas da se prijavite za učešće na “XIII Kongresu anesteziologa i intenzivista Srbije”,  koji će se održati u Beogradu, u hotelu Crowne Plaza, od 22.  do 25. novembra 2018. godine. Kongres je naš najvažniji i najveći naučni i stručni skup, koji […] Detaljnije...
Dešavanja

ANAESTHESIA 2018 – 15th Congress of Anesthesiology and Ιntensive Medicine and 1st Greek-Serbian Anesthesiology Meeting

Poštovane kolege. Rok za prijavu apstrakta je pomeren na 11.06.2018 godine!!! U prilogu vam iznosimo poziv za prisustvo 15-om kongresu anestezije i intenzivne medicine Udruženja anesteziologa i intenzivista Grčke i ujedno i Prvom Grčko-Srpskom Anesteziološkom skupu.  Ovde se može te više informisati o samom skupu ENGLISH ANAESTHESIA 2018.  Registracioni list za prijavu možete preuzeti ovde Serbian registration.  […] Detaljnije...
Dešavanja

ANAESTHESIA 2018 – 15th Congress of Anesthesiology and Ιntensive Medicine and 1st Greek-Serbian Anesthesiology Meeting

Poštovane kolege. Rok za prijavu apstrakta je pomeren na 11.06.2018 !!! U prilogu vam iznosimo poziv za prisustvo 15-om kongresu anestezije i intenzivne medicine Udruženja anesteziologa i intenzivista Grčke i ujedno i Prvom Grčko-Srpskom Anesteziološkom skupu.  Ovde se može te više informisati o samom skupu ENGLISH ANAESTHESIA 2018.  Registracioni list za prijavu možete preuzeti ovde Serbian registration.  […] Detaljnije...
Dešavanja

Kurs ultrazvučno navođene regionalne anestezije - BASIC

Poštovani, Zadovoljstvo mi je da Vas obavestim da će se 25.05.2018. godine održati bazični kurs ultrazvučno navođene regionalne anestezije. Cilj kursa je ovladavanje objedinjenom tehnikom korišćenja ultrazvuka i aplikacije regionalnih blokova. Kurs je namenjen lekarima, prvenstveno anesteziolozima koji u svakodnevnoj praksi koriste regionalnu anesteziju u cilju perioperativne analgezije i postoperativne terapije bola. Nakon uvodnog predavanja […] Detaljnije...
Dešavanja

EDAIC Part I & ITA - Registrations & Webinar

Dear EDAIC Part I / ITA Host, Please note that the online individual registrations for the EDAIC Part I 2018 opened two weeks ago. Online registration deadline is 12 June 2018 23:59 CET. Several centres are already full, so we encourage you to inform your residents to register as early as possible. The online individual registrations for the In-Training […] Detaljnije...
Edukacija

CEEA

CEEA Srbija je regionalni edukacioni centar komiteta za evropsku edukaciju u anesteziologiji koji se nalazi u Beogradu i organizaciono pripada Udruženju anesteziologa i intenzivista Srbije (UAIS). Direktor CEEA Srbija je Prof. dr Nebojša Lađević, specijalista anesteziologije i reanimatologije iz Kliničkog centra Srbije i Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Kroz program od 6 CEEA kurseva polaznici […] Detaljnije...
Dešavanja Edukacija

Associate Membership ESA

Ukoliko ste članovi UAIS-a: Imate mogućnost da bez plaćanja postanete pridruženi član Evropskog udruženja anesteziologa (Associate membership ESA), što Vam omogućava: Besplatan pristup časopisima European Journal of Anaesthesiology (EJA), Current Opinion in Critical Care Current Opinion in Anaesthesiology i ESA Newsletter Pristup ESA sajtu sa svojim personalnim login-om i passwordom Popust prilikom plaćanja kotizacije za […] Detaljnije...
Dešavanja Edukacija

PRISTUP UDRUŽENJU

Poštovane kolege anesteziolozi, U skladu sa ranijim obaveštenjima koje smo slali našim članovima, želim da Vas obavestim da je predsedništvo Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije napravilo plan i započelo rad na osavremenjivanju organizacije našeg udruženja. Naša želja je da se Udruženje organizuje kao stručno, naučno i profesionalno udruženje koje će moći da zadovolji potrebe svojih […] Detaljnije...
Dešavanja Edukacija

PRIJAVA ZA OLA (EDAIC ON-LINE ASSESSMENT)

Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije sa zadovoljstvom objavljuje da će i dalje podržavati održavanje OLA-On-line Assessment, simulaciju pismenog dela Evropskog ispita za anesteziologiju i intenzivnu terapiju za Srbiju. On-line Assessment (OLA) je simulacija pismenog ispita (EDAIC, Part I), koja se obavlja preko interneta i sastoji se iz dva testa od 60 pitanja sa po 5 […] Detaljnije...
Dešavanja Edukacija

PRIJAVA ZA ~Teach the Teachers~ ESA Masterclass

Evropsko udruženje anesteziologa (ESA) organizuje TTT (Teach the Teachers course) kurseve koji su posvećeni razvijanju kvaliteta predavača, ali i osnovnom obrazovanju o savremenim pravcima razvoja medicinske edukacije. Svi anesteziolozi su, tokom svojih redovnih aktivnosti, uključeni u edukaciju drugih, mladjih kolega, povremeno predaju ili uzimaju udela u organizovanje stručnih i profesionalnih sastanaka. TTT kursevi daju mogućnost […] Detaljnije...
ANGLO SERBIAN DAYS 2016

Poštovane kolege i prijatelji,

U ime Predsedništva Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije i Organizacionog komiteta, pozivamo vas da učestvujete na kongresu “Anglo Serbian Days of Anesthesia”, koji će se po šesti put održati u Beogradu, 25 – 26. novembra, 2016. godine u hotelu Crowne Plaza.

Opširnije »


EUROESPA Belgrade congress 2016

Drage kolege,

Imamo veliko zadovoljstvo i čast da Vas pozovemo na 8th European Congress on Paediatric Anaesthesia koji će se održati u preiodu 29. septembar – 1. oktobar 2016. u Crowne Plaza hotelu u Beogradu. Kongres je organizovan u saradanji Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije i Srpskog lekarskog društva, sekcija za anesteziologiju, intezivno lečenje i terapiju bola.

Opširnije »


Kalkulator revezije

*Zainteresovane ustanove mogu poslati upit na mail UAIS udruženja kako bi dobile pristupni kod.