Kontakt

Doc. dr Vojislava Nešković

Predsednik udruženja

adresa: Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA
Crnotravska 17, Beograd
e-pošta: vojkan43@gmail.com
telefon: +381112668624
faks: +381113609384

Doc. dr Nebojša Lađević

Potpredsednik udruženja

adresa: Odeljenje anestezije i reanimacije, Klinika za urologiju KCS
Resavska 51, 11000 Beograd
e-pošta: nladjevic@yahoo.com

dr Goran Rondović

Sekretar udruženja

adresa: Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA
Crnotravska 17, Beograd
e-pošta: grondovic@gmail.com
telefon: +381112668624
faks: +381113609384

Članovi predsedništva

 • Prof. dr Predrag Romić
 • Prof. dr Dušica Simić
 • Prof. dr Jasna Jevđić
 • Prof. dr Ljiljana Gvozdenović
 • Prof. dr Nada Popović
 • Prof. dr Radmilo Janković
 • Doc. dr Dušica Stamenković
 • Doc. dr Milić Veljović
 • Ass. dr Gordana Jovanović
 • dr Miodrag Milenović
 • Prof. dr Dragan Vučović

 

e-pošta: saaioffice@gmail.com, info@uais.rs
web: www.uais.rs