Kontakt

Prof. dr Nebojša Lađević

Predsednik udruženja

adresa:

Odeljenje anestezije i reanimacije, Klinika za urologiju KCS
Resavska 51, 11000 Beograd

e-pošta: nladjevic@yahoo.com
telefon: +381112668624
faks: +381113609384

Doc. dr Vojislava Nešković

Prethodni predsednik

adresa: Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA
Crnotravska 17, Beograd
e-pošta: vojkan43@gmail.com 

Ass. dr Goran Rondović

Sekretar udruženja

adresa: Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA
Crnotravska 17, Beograd
e-pošta: grondovic@gmail.com
telefon: +381112668624
faks: +381113609384

Članovi predsedništva

  • Prof. dr Dušica Simić
  • Prof. dr Jasna Jevđić
  • Prof. dr Radmilo Janković
  • Doc. dr Dušica Stamenković
  • Doc. dr Ivan Palibrk
  • Ass. dr Gordana Jovanović
  • dr Mirjana Kendrišić
  • Ass. dr Dragana Unić – Stojanović 

 

e-pošta: saaioffice@gmail.com, info@uais.rs
web: www.uais.rs