INTERNACIONALNI KONGRES EVROPSKOG UDRUŽENJA KARDIOVASKULARNIH HIRURGA – 65-i ESCVS – BEOGRAD, 21-24-04.2016.

Dešavanja

Poštovane kolege,
Obaveštavamo vas da će se u Beogradu od 21 -24 Aprila 2016. godine održati Internacionalni sastanak evropskog udruženja kardiovaskularnih hirurga. U okviru redovnog programa planirane su sesije posvećene kardio i vaskularnoj anesteziji uz učešće eminentinih predavača. Pozivamo vas da prijavite svoje radove i na taj način doprinesemo ukupnoj afiramciji naše anesteziologije i anestezije.
Pri prijavi radova u ponuđenom meniju ne postoji oblast anesteziologija. Prijavite svoje radove za tematski najbližu hiruršku oblast. Anesteziološki radovi će naknadno biti razvrstani.
http://www.escvs2016.org/