Izašao je novi broj časopisa Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy

Dešavanja

Časopis objavljuje radove i iz domena srodnih naučnih disciplina kao što su klinička farmakologija, klinička fiziologija i patofiziologija, hirurgija, interna medicina, sudska medicina, urgentna medicina i drugih oblasti medicine koje se bave problemima vezanim za preoperativnu pripremu, anesteziju, reanimaciju, intenzivno lečenje i terapiju bola.

Radovi mogu biti napisani na srpskom ili engleskom jeziku.

Časopis u formi dvobroja izlazi 4 puta godišnje.

Izdavač (Publisher) časopisa je Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije.

Najnovije izdanje časopisa Link