Izveštaj sa kongresa Euroanestezija 2012, Pariz 9 -12. Jun

Dešavanja Edukacija

Kao svake godine do sada, ove godine u Parizu je održan Kongres Evropskog udruženja anesteziologa.  Ovaj skup se već dugo, po bogatom naučnom programom, velikim brojem učesnika, kao i velikom broju eminentnih predavača nalazi u samom vrhu svetske anestezije.

Ove godine u okviru predkongresnih aktivnost održana su tri značajna kursa: Evropski kurs za bezbednost pacijenata, Kurs primene ultrazvuka u anesteziji i intenzivnoj terapiji i Kurs zbrinjavanja otežanog disajnog puta. Održan je i novi kurs o bazičnim naukama u anesteziji.

Na svečanom otvaranju kongresa pored ostalih značajnih nagrada i stipendija, dr Gordani Jovanović iz Novog Sada, dodeljena je prestižna nagrada za mlade predavače „Young Teaching Recognition Award“.

Kongres je trajao četiri dana, sa naučnim programom koji je obuhvatio veliki broj značajnih tema u anesteziji, u okviru različitih simpozijuma, radionica, kurseva i sesija.

Medju brojnim predavačima, ovog puta su se u naučnom program našli i članovi UAIS: u programu podkomiteta za otežan disajni put – dr Dusanka Janjević iz Novog sada; za obstetričku anesteziju – dr Mirjana Kendrišić iz sremske Mitrovice. Na zajedničkom simpozijumu WFSA i ESA, predavanje o edukaciji predavača u anesteziji, održao je dr Miodrag Milenović iz Beograda. U poster sesijama je svoje radove predstavilo devet lekara iz Srbije. Zavidan broj postera je predstavilo nekoliko mladih lekara iz Niša.

Sve aktivnosti pratila je i velika izložba različitih lekova i opreme koji se koriste u anesteziji i intenzivnoj terapiji.

Veliki napredak je zabeležen u razvoju Evropske diploma, koja je prethodnoj godini prihvaćena kao zvanični ispit u mnogim nacionalnim udruženjima u Evropi. Poseban kuriozitet predstavlja informacija da su neke velike i bogate zemlje van Evrope pokazale veliko interesovanje za inkorporiranje Evropskog ispita u svoj edukativni sistem, jer to u velikoj meri garantuje visok nivo stručnosti. Kao rezultat višegodišnje diskusije i razmatranja, nekoliko članova predsedničtva UAIS i članova Edukacionog komiteta, započelo je pripreme kako bi se prvi probni ispit za specijalizante i mlade specijaliste, koji to žele dobrovoljno, besplatno održao u okviru Prolećnog naušnog simpozijuma anestezije i intenzivne terapije u Nišu 2013.

Prošle godine inicirane promene osnivačkih dokumenata ESA, ovog puta su bile tema broj jedan svih rukovodećih komiteta ESA. Ponovo su došli do izražaja svi različiti interesi, koje već izvesno vreme pokušavaju da sinhronizuju zvaničnici ESA. Osnovne razlike su oličene u interesima personalnih članova ESA i članica 38 Evropskih nacionalnih udruženja. Za sada je napuštena ideja potpune integracije ova dva konstitutivna dela ESA. Izvesnih rezervi ima i među predstavnicima nacionalnih udruženja sa malim brojem članova, koji su izrazili primedbe na neke od predloženih rešenja.

UAIS je po peti put bio prisutan na štandu Nacionalnih udruženja, gde je sa jos 16 drugih evropskih udruženja predstavilo svoje stručne aktivnosti. Tu je ugošćen veliki broj kolega koje su pokazale svoje veliko interesovanje za stručne sastanke i naučne programe stručnih skupova u Srbiji u narednoj godini. To je, uz promotivni materijal Turističke organizacije Srbije bila i dobra prilika za promociju Srbije kao turističke destinacije.
U Parizu je održana i redovna Skupština nacionalnih udruženja, dge je Dr sci med Vojislava Nešković sa VMA, izabrana među osam članova komiteta NASC (Komitet nacionalnih udruženja anestezije) sa mandatom od 1. Januara 2013. Na taj način je potvrđena ispravna međunarodna profesionalna politika i kontinuitet aktivnosti našeg nacionalnog udruženja UAIS, koje je i u prethodna dva mandata imalo svog predstavnika u ovom visokom rukovodećem komitetu ESA.

 

Miodrag Milenović

Potpredsednik UAIS

Član Edukacionog komiteta WFSA

Član ESA NASC Komiteta