Komitet za medicinu u ekstremnim uslovima UAIS

Dešavanja

 

Komitet za medicinu u ekstremnim uslovima Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije je osnovan 14. juna 2021. godine kao rezultat rada manje  grupe anesteziologa koji su sa puno entuzijazma pristupili proučavanju promena koje nastaju u ljudskom organizmu pri izlaganju ekstremnim sredinama i naporima. Osnivanje komiteta je jednoglasno podržano od strane predsedništva UAIS i predsednika UAIS prof. dr Nebojše Lađevića.

Inspiracija je, na žalost, došla iz pandemije COVID-19 koja je ukazala na nedovoljno poznavanje kratkoročnih i dugoročnih efekata hipoksije, oksigenoterapije i mehaničke ventilacije. Na sreću, postoje prirodne sredine u kojima su ljudi izloženi uticajima kako niskih, tako i visokih pritisaka i koncentracija kiseonika kao što su područja velike nadmorske visine ili, pak, dubine. Ovu uslovi savršeno simuliraju ono što mi, anesteziolozi i intenzivisti, u svom svakodnevnom radu ili lečimo ili kreiramo u terapijske svrhe.

Sa vrtoglavim porastom popularnosti sportova izdržljivosti ali i drugih sportova u kojima se organizam izlaže ekstremnim naporima, porastao je i broj incidenata povezanih sa izlaganjem niskim ili visokim temperaturama, solarnoj radijaciji,  nedovoljnom unosu vode i nutrijenata tokom sportskih aktivnosti i sl. Baš kao i posledice izlaganja eksteremnim sredinama, posledice ekstremnih napora imaju mnogo sličnosti sa brojnim patološkim stanjima koje tretiraju pre svega anesteziolozi i intenzivisti.

Zato proučavanje efekata izlaganja ljudskog organizma ekstremnim uslovima može da ponudi mnogo prilika za bolje razumevanje patoloških stanja sa kojima se svakodnevno srećemo ali i kratkotočnih i dugoročnih efekata nekih terapijskih mera kao što su oksigenoterapija ili mehanička ventilacija.

Ideja osnivača Komiteta za medicinu u ekstremnim uslovima je da, pored bavljenja naučnim radom obrazloženim u prethodnim pasusima, omogući i predstavljanje anesteziološke i intenzivističke struke široj populaciji na jedan pristupačan i savremena način.

Želimo da pozovemo i lekare drugih specijalnosti, farmaceute, sportiste i ostale zainteresovane da svojim članstvom i aktivnim učešćem u razmeni znanja, ideja i pristupa podrže rad Komiteta za medicinu u ekstremnim uslovima.

Možete zapratiti naš Instagram profil @extreme.uais ili nam se pridružiti slanjem e-maila na adresu extreme.uais@gmail.com.

 

Ass. dr.sci. med. Suzana Bojić

Predsednica Komiteta za medicinu u ekstremnim uslovima

Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije