Kontinuirana medicinska edukacija – Traheostomija -kurs

Dešavanja

 Pošaljite Vašu prijavu na: PRIJAVA 
KLINIČKI CENTAR VOJVODINE NOVI SAD
Hajduk Veljkova 1, 21 000 Novi Sad
Sa naznakom za KURS TRAHEOSTOMIJE
Kotizacija za učesnike Kursa
3500,00 dinara (u kotizaciju ЀЀ uključen PDV) na
račun Kliničkog centra Vovjodine 840-577667-32
Prijave se primaju do 20. Oktobra 2020.
Broj učesnika ograničen na 30
Kontakt telefon Kontinuirane edukacije KCV
+381 21 484 2226
Email: kcv.edukacije@kcv.rs
Molimo da po obavljenoj prijavi i uplaćenoj kotizaciji
pošaljete kratko obaveštenje (Ime prezime, broj licence) na
vladimir.dolinaj@kcv.rs