Kurs ultrazvučno navođene regionalne anestezije – BASIC

Dešavanja

Poštovani,
Zadovoljstvo mi je da Vas obavestim da će se 25.05.2018. godine održati bazični kurs ultrazvučno navođene
regionalne anestezije. Cilj kursa je ovladavanje objedinjenom tehnikom korišćenja ultrazvuka i aplikacije
regionalnih blokova.
Kurs je namenjen lekarima, prvenstveno anesteziolozima koji u svakodnevnoj praksi koriste regionalnu
anesteziju u cilju perioperativne analgezije i postoperativne terapije bola.
Nakon uvodnog predavanja o anatomiji i tehnici korišćenja ultrazvuka sledi upoznavanje sa 6 osnovnih blokova.
Drugi deo kursa je usmeren na praktično izvodjenje blokova. Kurs će voditi dr Igor Filipovski, anisteziolog, koji
se, pored svakodnevne primene ultrazvuka pri davanju regionalnih blokova, posebno bavi terapijom bola
(krioneuroliza), u čemu je jedan od vodećih stručnjaka u Evropi.

Kurs je akreditovao Zdravstveni savet Republike Srbije sa 7 poena za učesnike i 14 poena za predavače.
Kotizacija za kurs iznosi 36.000 din. i može se uplatiti na račun 205-238556-86 kod Komercijalne banke.

Pozivno pismo 

Program kursa